От 4 до 8 месеца чакат хората с хронични заболявания у нас за достъп до скъпоструваща терапия. В България този проблем засяга около 200 000 души, които получават лекарствата си с протокол. Данните съобщи Александър Миланов от Националната пациентска организация (НПО) на семинар за журналисти, организиран от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в […]
Translate »