Националната пациентска организация издаде методическо пособие, което може да се ползва от граждански организации, пациентски застъпници, представители на общините, както и държавните институции, в което подробно се описват правните аспекти на статута на бежанците от Украйна, както и възможностите, които предоставя българската здравна система за подкрепа на придобилите статут на […]
Translate »