„Никой не ни запозна с правата ни като бежанци. Бяхме много объркани. Детето ми се разболя от варицела, лекарите се държаха мило, но никой не ни разясни какви са стъпките за лечение и как да се погрижа за детето. Нямах пари за лекарства. Беше трудно, защото трябваше да платя прегледите.“, […]
Украинските бежанци не успяват да се ориентират в здравната система поради липса на достъпна информация за правата им като пациенти, за процедурите за избор на личен лекар, която е от изключителна важност за общия достъп до здравна помощ, както и заради езиковата бариера. Те страдат и от липса на медикаменти […]
На територията на област Враца се обучават 1 345 първокласници и всички те ще имат възможността да се научат как по-добре да се грижат за здравето на своята усмивка. Инициативата е в резултат на проучвания по проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“, който се изпълнява от […]
Translate »