Националната пациентска организация ще търси диалог с политиците за модернизиране на законодателството, което насърчава ефективното пациентското участие Пациентите имат право да участват във вземането на решения за тяхното здраве, както в пряка комуникация със своите лекари, така и чрез участието на пациентските организации в публичните политики за здравеопазване. Това неотменно […]
Translate »