Благодарение на клиничните проучвания ежегодно се разработват над 60 нови лекарства и терапии, достъпни за хората. Повишеният интерес към тях както от страна на фармацевтичните компании, така и от пациентите, става още по-видим по време на пандемията от COVID-19. Само в периода 2020 – 2021 г. се провеждат повече от […]
 Доц. Пламен Попиванов е началник на Отделение по клинична дензитометрия и костни метаболитни заболявания в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД  Доц. Попиванов, Вие сте един от най-утвърдените специалисти в областта на заболяванията на щитовидната жлеза и като цяло в областта на ендокринологията. Може ли да споделите какво се промени по отношение на […]
Translate »