Няколко майки в Хасково, които разбират, че семейното планиране е част от отговорното родителство, но не могат да си позволят контрацептиви, са подкрепени с осигуряване на трайна контрацепция чрез поставяне на спирали. Кампанията е в изпълнение на една от заложените цели по проект „Активни граждани за местни и национални реформи […]
Хората с увреждания в Благоевград, които работят, вече имат право да паркират безплатно „за целия период на продължителността на работната им смяна“. Текстът на чл. 38, ал. 4 от Наредбата за реда и условията за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Благоевград е един от […]
Translate »