Трансплантацията на хемопоетични стволови клетки при още няколко заболявания ще бъдат заплатени от МЗ. Това предвижда проект за промени в наредба 21 от 2007 г. на ведомството. Освен това тесктовете предвиждат средствата, които се отчитат от лечебните заведения, в разходите за дейности по трансплантация, да включват и разходите за труд.
Става въпрос за сърповидно-клетъчни нарушения, пурпура и други хеморагични състояния (качествени дефекти на тромбоцитите), функционални нарушения на полиморфво-ядрените неутрофили, други нарушения на белите кръвни клетки (генетични аномалии на левкоцитите), комбинирани имунодефицитни състояния, имунодефицит, свързан със значителни дефекти. Според МЗ наредбата не е изменяна повече от 10 години, поради което не отчита развитието на медицината по отношение на възможностите за лечение на заболявания чрез трансплантация на хемопоетични стволови клетки. Целта на промените е да се осигури достъп на пациентите до лечение, заплащано от държавния бюджет.

„Сливането на Изпълнителната агенция по трансплантация и Изпълнителна агенция „Медицински одит“ в новата структура – Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, налага промени в множество наредби, които третират една и съща материя, свързана с трансплантациите и асистираната репродукция“, е записано в мотивите на ведомството. В тази връзка се посочва, че средствата, които се отчитат от лечебните заведения в разходите за дейности по трансплантация, следва да включват и разходите за труд и те ще се заплащат от МЗ. Този принцип и сега съществува в наредбата, но според експертите на министерството той не се разбира еднозначно от лечебните заведения и води до неясноти и противоречия в практиката. Затова се налагат промените.

Проектът за изменение на наредбата е качен на сайта на здравното министерство, като крайният срок за обсъждането е 5 април 2019 г.

Източник: www.clinica.bg

Translate »