Национална пациентска организация е учредена през януари 2010 г. като обединение от юридически лица – пациентски организации. НПО е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.

Само за няколко дни след учредяването на сдружението, към него се присъединиха 20 национални пациентски организации и 15 регионално опериращи сдружения.  Това превърна НПО в най-голямото пациентско обединение в България.

Днес броят на пълноправните членове и регионалните представители на НПО надхвърля 80.

Формирането на Националната пациентска организация е в резултат на острата нужда от силен и обединен пациентски глас, който да отстоява интересите на всеки пациент, независимо от неговото заболяване, пол, възраст, етнос, религия, сексуалност, политическа принадлежност. НПО ще даде на българския пациент възможността да защитава и да се бори за своите права, да влезе в диалог с институциите и да заеме полагащото му се място в обществото и здравната система.

Офисът на Национална пациентска организация се намира в гр. София на адрес ул. „Любен Каравелов“ №3, ет. 3, ап. 5.
Работното време на офиса е всеки делничен ден от 09:30 ч. до 18:00 ч.

В офиса на НПО се управлява гореща линия на пациента 0700 10 515 . Медицинските консултанти отговарят на обаждания в работни дни между 11:00 и 17:30 ч.

Translate »