Националната пациентска организация е учредена през януари 2010 г. като обединение от юридически лица – пациентски организации. НПО е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.
Само за няколко дни след учредяването на сдружението към него се присъединиха 20 национални пациентски организации и 15 регионално опериращи сдружения.  Днес броят на пълноправните членове и регионалните представители на НПО надхвърля 80, което го прави най-голямото пациентско обединение в България.
Формирането на Националната пациентска организация е в резултат на острата нужда от силен и обединен пациентски глас, който да отстоява интересите на всеки пациент, независимо от неговото заболяване, пол, възраст, етнос, религия, сексуалност, политическа принадлежност. НПО дава на българския пациент възможността да защитава и да се бори за своите права, да влезе в диалог с институциите и да заеме полагащото му се място в обществото и здравната система.
Офисът на Национална пациентска организация се намира в гр. София на адрес ул. „Чаталджа“ №76. Работното време на офиса е всеки делничен ден от 09:30 ч. до 18:00 ч.
В офиса на НПО се управлява гореща линия на пациента 0700 10 515 . Медицинските консултанти отговарят на обаждания в работни дни между 11:00 и 17:30 ч.
Translate »