[amoteam max=“50″ categories=“36″ item-width=“250″ item-margin=“20″ full-width=“yes“ panel=“right“]

1. Иванка Миткова Желева, председател на Контролен съвет на НПО

2. Анюшка Друмева Антонова, член на Контролен съвет на НПО

3. Росица Павлова Букова, член на Контролен съвет на НПО


За контакт с Контролния съвет

Е-mail: office@npo.bg

Translate »