Логото на Национална пациентска организация отразява разбирането ни за общност, разнородността на каузите и проблемите, които решаваме, както и споделеното ни разбиране за инвестиция в развитието на пациентското движение. Абсолютно недопустимо е използването на логото на организацията без предварително одобрение от екипа на Национална пациентска организация. Екипът ни взема решения за участия в различни партньорски инициативи, като се води от най-добрия интерес на пациентската общност. Ако е налице партньорство, моля изпращайте визиите, на които е поставено логото, на e-mail: office@npo.bg.
 Изтеглете:

BG лого на НПО [ png]; [ jpg]

ЕN лого на НПО [ png]; [ jpg]

Лого на НПО [ pdf]; [ zip]

Translate »