1. Христо Василев Антонов, член на Етична комисия на НПО

2. Стефан Георгиев Тамбуев, член на Етична комисия на НПО

3. Митка Пенкова Георгиева, член на Етична комисия на НПО

4. Красимира Райчева Лазарова, член на Етична комисия на НПО

5. Жана Видева Ангелова, член на Етична комисия на НПО


Етичен кодекс на Национална пациентска организация


За контакт с Етичната комисия

Е-mail: office@npo.bg

Translate »