Наталия Маева

Наталия Маева

Председател на Управителния съвет

Наталия Маева е родена в София. През 1996 г. завършва радио журналистика в СУ “Св. Кл. Охридски“. Специализира в областта на международните отношения в периода 2002 -2005 година. Работи като журналист в различни медии, а по-късно и като медиен консултант. През 2008 г. завършва London School of PR.

През 2009 г. за първи път се сблъсква с рядкото заболяване пулмоналната хипертония. През 2012 г. с група съмишленици създават Българското общество на пациенти с белодробна хипертония, чийто председател е понастоящем. От 2016 година е член на Борда на директорите на Европейската асоциация по пулмонална хипертония (PHAE).

От май 2020 Наталия Маева е пациентски представител (еPAG) в Eвропейската референтна мрежа за бял дроб (ERN-Lung ).

Виктор Паскалев

Виктор Паскалев

Зам.-председател на УС, ресор "Финанси"

Виктор Евгениев Паскалев e роден на 4 септември 1964 година в гр. София. През 1985 година завършва ВНВТУ „Тодор Каблешков”, а през 1993 година УНСС със специалност Счетоводство и контрол. От 1993 година работи във финансовата сфера. Женен с 1 дете.

От 2003 година работи активно за защита правата и подобряване на качеството на живот на хората, живеещи с коаголупатии (хемофилия) в България. Председател е на УС на Българска асоциация по хемофилия. Участва активно от страна на пациентите в процесите на вземане на решения и формирането на националните политики в областта на коаголупатиите.

Д-р Иван Вецев

Д-р Иван Вецев

Заместник-председател, ресор "Здравни политики"

Д-р Иван Вецев е роден на 14 септември 1985 г. в гр. София.

Завършва средно образование в ПМГ “Добри Чинтулов” град Сливен, след което през 2004 г. започва да следва медицина в Медицински университет – София. Още като студент започва активно да изгражда своя професинален опит в сферата на здравеопазването.

До дипломирането си като лекар в края на 2010 г. д-р Вецев е участвал в разписването и реализацията на редица здравни кампании и проекти, насочени към социалнозначими заболявания и проблеми в здравеопазването, като освен че е заемал различни позиции в неправителствени организации, е работил и за фармацевтични компании.

Към настоящия момент съвместява активна практика като лекар и заместник-председател на Националната пациентска организация.

Елисавета Котова

Елисавета Котова

Заместник-председател, ресор "Членове и регионални структури"

Елисавета Котова e родена на 31 юли 1965 година в гр. Пловдив, завършила е Европейски колеж в Пловдив. Майка на едно дете. През 2004 година е създадена „Национална асоциация на децата с диабет”, на която тя е председател. Работи активно в защита правата и подобряване на качеството на живот на децата с диабет в България. Организира ежегодни летни-профилактични лагери за децата с диабет и техните семейства, провеждане на срещи- обучения. През 2014 година е регистрирано сдружение „Национална асоциация на децата и младите хора с диабет” на което тя е председател.

Петя Александрова

Петя Александрова

Член на УС

Email: petia.ba13@abv.bg


Петя Александрова е родена на 13 август 1971 година в София. Майка е на две деца. Дълги годни е работила в сферата на застраховането. През 2010 г. с още няколко майки създават сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“, на което тя става заместник-председател. Работи активно за защита правата на децата с онкохематологични заболявания и за подобряване качеството на живот както на тях, така и на техните семейства. Активно ангажирана е с различни местни и международни проекти за повишаване качеството на работа и обмяна на добри европейски практики. Ежегодно организира различни мероприятия – лагери, спортни събития и др., у нас и в чужбина, за деца, преминали през ракови заболявания.

Кинка Славова

Кинка Славова

Член на УС
Владимир Тодоров

Владимир Тодоров

Член на УС

Владимир Тодоров е завършил Пловдивска езикова гимназия, право в Софийския университет „Св. Кл. Охридски”, има и магистратура „Застраховане” във ВУЗФ.

Работил е в Комисията по финансов надзор, както и в сферата на ценните книжа и капиталовите пазари. Специализирал е в САЩ.

Има професионален опит в застраховането.

Председател е на Управителния съвет на Българската асоциация на пострадали при катастрофи.

 


Настоящият  Управителен  съвет  е  избран  от  Общото  събрание  на  НПО,  проведено  на  22  април  2018 г.
Translate »