Д-р Станимир Хасърджиев

Д-р Станимир Хасърджиев

Председател на Управителния съвет

Д-р Станимир Хасърджиев е сред основателите на Националната пациентска организация (НПО), като до х март 2021 г. е и неин председател. От март 2021 г. е изпълнителен директор на организацията.

Роден на 17 октомври 1978 година в гр. Сливен, завършва Медицинския университет в София.

От 2014 г. е основател и генерален секретар на Европейския пакт за достъпно здравеопазване (Patient Access Partnership) – най-голямото здравно обединение на пациенти, лекари, медицински работници, индустрия, евродепутати, което работи за качествено и достъпно здравеопазване.

От 2013 г. до 2019 г. д-р Хасърджиев е член Управителния съвет на Европейския пациентски форум (EPF)пан-европейска организация, която работи за овластяване на пациентите и тяхното включване в разработването на иновативни здравни политики.

През 2005 година учредява Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист” и до момента го управлява. За три години в периода 2011 – 2016 г. представлява пациентите в състава на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Секретар е на Партньорството за здраве – консултативен орган към Министерския съвет, в който участват представители на държавните институции, съсловните организации, медицинската общност и организации на изпълнителите на медицинска помощ, индустрията и пациентските организации.

Бил е редактор на здравното радиопредаване „Инвестиция за здраве” по Дарик радио и водещ на телевизионното реалити шоу по бТВ – „Реално”. Планирал и реализирал различни кампании, свързани с превенцията на социално значимите заболявания.

Наталия Маева

Наталия Маева

член на Управителния съвет

Наталия Маева е родена на 25.11.1970 г. в София. Завършила е радио журналистика в СУ “Св. Кл. Охридски“ и има докторска степен по политически науки от същия университет. Специализирала е в областта на международните отношения. Работила е като журналист, а по-късно и като медиен консултант.

През 2009 г. за първи път се сблъсква с пулмоналната хипертония. Оттогава животът й е белязан от това заболяване. През 2012 г. с група съмишленици създава Българското общество на пациенти с белодробна хипертония, чийто председател е понастоящем.

В периода 2016-2017 г. Наталия Маева е член на Управителния съвет на Европейската асоциация за пулмонална хипертония, а от 1 ноември 2019 г. е нейн секретар. От 2017 г. е член на Управителния съвет на Националната пациентска организация. Освен това, е основател и вицепрезидент на Асоциацията на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация.

От май 2020 Наталия Маева е пациентски представител (еPAG) в Eвропейската референтна мрежа за бял дроб, която обхваща девет групи редки белодробни  заболявания. Οт юни 2021 е част от консултативната група (PAG) за  COVID-19  на Европейската белодробна фондация (ELF). Стипендиант за 2021  г. на училището за лидери на Европейската асоциация за редки болести (EURORDIS).

Наталия Маева владее английски, гръцки и руски езици, а на говоримо ниво ползва немски и сърбо-хърватски езици.

Виктор Паскалев

Виктор Паскалев

Зам.-председател на УС, ресор "Финанси"

Виктор Евгениев Паскалев e роден на 4 септември 1964 година в гр. София. През 1985 година завършва ВНВТУ „Тодор Каблешков”, а през 1993 година УНСС със специалност Счетоводство и контрол. От 1993 година работи във финансовата сфера. Женен с 1 дете.

От 2003 година работи активно за защита правата и подобряване на качеството на живот на хората, живеещи с коаголупатии (хемофилия) в България. Председател е на УС на Българска асоциация по хемофилия. Участва активно от страна на пациентите в процесите на вземане на решения и формирането на националните политики в областта на коаголупатиите.

Елисавета Котова

Елисавета Котова

член на УС, ресор "Членове и регионални структури"

Елисавета Котова e родена на 31 юли 1965 година в гр. Пловдив, завършила е Европейски колеж в Пловдив. Майка на едно дете. През 2004 година е създадена „Национална асоциация на децата с диабет”, на която тя е председател. Работи активно в защита правата и подобряване на качеството на живот на децата с диабет в България. Организира ежегодни летни-профилактични лагери за децата с диабет и техните семейства, провеждане на срещи- обучения. През 2014 година е регистрирано сдружение „Национална асоциация на децата и младите хора с диабет” на което тя е председател.

Петя Александрова

Петя Александрова

Член на УС

Email: petia.ba13@abv.bg


Петя Александрова е родена на 13 август 1971 година в София. Майка е на две деца. Дълги годни е работила в сферата на застраховането. През 2010 г. с още няколко майки създават сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“, на което тя става заместник-председател. Работи активно за защита правата на децата с онкохематологични заболявания и за подобряване качеството на живот както на тях, така и на техните семейства. Активно ангажирана е с различни местни и международни проекти за повишаване качеството на работа и обмяна на добри европейски практики. Ежегодно организира различни мероприятия – лагери, спортни събития и др., у нас и в чужбина, за деца, преминали през ракови заболявания.

Андрей Дамянов

Андрей Дамянов

Заместник-председател на УС
Веселка Ядкова

Веселка Ядкова

Член на УС

Настоящият  Управителен  съвет  е  избран  от  Общото  събрание  на  НПО,  проведено  на  22  април  2018 г.
Translate »