Д-р Иван Вецев

Д-р Иван Вецев

Председател на УС

Д-р Иван Вецев е роден на 14 септември 1985 г. в гр. София.

Д-р Иван Вецев е роден на 14 септември 1985 г. в гр. София. Завършва медицина в Медицински университет – София. Още като студент активно изгражда своя професионален опит в сферата на здравеопазването.

До дипломирането си като лекар д-р Вецев има лидерска позиция в реализацията на различни здравни инициативи, които са насочени към социалнозначими заболявания и проблеми в здравеопазването, като освен че заема различни позиции в граждански организации, работи и за фармацевтични компании. Към настоящия момент съвместява активна практика като лекар и председател на Управителния съвет на Националната пациентска организация.

Виктор Паскалев

Виктор Паскалев

Заместник-председател; ресор "Финанси"

Виктор Евгениев Паскалев e роден на 4 септември 1964 година в гр. София. През 1985 година завършва ВНВТУ „Тодор Каблешков”, а през 1993 година УНСС със специалност Счетоводство и контрол. От 1993 година работи във финансовата сфера. Женен с 1 дете.

От 2003 година работи активно за защита правата и подобряване на качеството на живот на хората, живеещи с коаголупатии (хемофилия) в България. Председател е на УС на Българска асоциация по хемофилия. Участва активно от страна на пациентите в процесите на вземане на решения и формирането на националните политики в областта на коаголупатиите.

Елисавета Котова

Елисавета Котова

Заместник-председател, ресор "Членове и регионални структури"

Елисавета Котова e родена на 31 юли 1965 година в гр. Пловдив, завършила е Европейски колеж в Пловдив. Майка на едно дете. През 2004 година е създадена „Национална асоциация на децата с диабет”, на която тя е председател. Работи активно в защита правата и подобряване на качеството на живот на децата с диабет в България. Организира ежегодни летни-профилактични лагери за децата с диабет и техните семейства, провеждане на срещи- обучения. През 2014 година е регистрирано сдружение „Национална асоциация на децата и младите хора с диабет” на което тя е председател.

Наталия Маева

Наталия Маева

Заместник-председател, ресор "Редки болести и трансплантации"

Наталия Маева е родена в София. Завършила е радио журналистика в СУ “Св. Кл. Охридски“. Специализирала е в областта на международните отношения. Работила е като журналист, а по-късно и като медиен консултант. Международната й кариера я отвежда до Гърция, Полша и Швейцария.

През 2009 г. за първи път се сблъсква с пулмоналната хипертония. Оттогава животът ѝ е белязан от това заболяване. През 2012 г. с група съмишленици създава Българското общество на пациенти с белодробна хипертония, чийто председател е понастоящем. През 2009 г. за първи път се сблъсква с диагнозата пулмонална артериална хипертония и вече 13 години животът й е белязан от това заболяване. През 2016 г. е подложена на двустранна белодробна трансплантация, като в момента води напълно нормален и активен живот.

В периода 2016-2017г. Наталия Маева е член на Управителния съвет на Европейската асоциация за пулмонална хипертония, а от 1 ноември 2019 г. е нейн секретар. От 2017 г. е член на Управителния съвет на Националната пациентска организация,  а от декември 2021г. е нейн заместник-председател и отговаря за редките болести и трансплантациите.  Освен това, е съосновател и вицепрезидент на Асоциацията на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация.

От май 2020 г. Наталия Маева е пациентски представител (еPAG) в Eвропейската референтна мрежа за бял дроб (ERN-Lung), която обхваща девет групи редки белодробни  заболявания. Οт юни 2021г. е част от консултативната група (PAG) за  COVID-19 , както и пациентски застъпник в групата на обединените пациентски представители (uPAG) в Европейската белодробна фондация (ELF). От ноември 2021г. е избрана за член на  групата на пациентски представители (PAG)  на Eвропейското дружество по радиология (ЕRS) .

Има завършени обучителни курсове за лидерство през 2017 г. и 2018 г., организирани от Европейския пациентски форум (EPF).  Участва като пациентски представител в работни групи в областтта на трансплантациите в EMA 2017 г. и 2018 г. Стипендиант за 2021 г. на училището за лидери на Европейската асоциация за редки болести (EURORDIS).

Наталия Маева владее английски, гръцки, руски и сърбо-хърватски езици, а на говоримо ниво ползва немски език.

Андрей Дамянов

Андрей Дамянов

Член на УС

Андрей Дамянов e юрист. Бил е част от Надзорния съвет (НС) на Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК), като представител на национално представените пациентски организации в България. В работата си в НС на НЗОК, съдейства за установяване на задълженията на НЗОК към чуждестранни партньори, като с разсрочването и изплащането на тези задължения бе осигурено лечението на българските граждани в чужбина, когато това не можеше да се гарантира у нас.

Андрей Дамянов е един от основателите и до скоро заместник-председател на Национална пациентска организация.

Повече от 15 години работи за пациентското движение. Сред значимите постижения на НПО, в които той взема дейно участие и има заслуга, е чувствителното разширяване на списъка на заболяванията, заплащани от НЗОК, в това число онкологични заболявания и редица редки заболявания.

Като член на УС на НПО е участвал в инициативата на Европейската комисия и Европейския парламент по програмата „Овластяване на пациента (Patient empowerment)”, реализацията на която е допринесла за развитието на опазването и защита правата на пациентите в България. Едновременно с това участва и в редица доброволчески кампании за защита правата на пациентите и възможностите за адекватно и своевременно лечение на територията на страната и извън нея.

 

Кинка Славова

Кинка Славова

Член на УС

Кинка Славова е родена на 26.02.1964 година в село Сърнево, община Стара Загора.

Средното си образование завършва в ПГОХ „Райна Княгиня“ – Стара Загора.
Има дългогодишен опит в сферата на маркетинг мениджмънта. Участва и води множество семинари на тема диетология и нутрициология, клетъчно хранене и качество на живот.
През 2012 година учредява фондация „Тромбофлебици в действие“,
на която е председател и до днес.
Инициатор е на първия по рода си форум на тромбофлебиците.
През целия си живот работи активно за защита правата на пациентите и достъпа им до медицински грижи.

На Общо събрание на Национална пациентска организация, проведено през декември 2021 година, е избрана за пълноправен член на Управителния съвет.

Петя Александрова

Петя Александрова

Член на УС

Email: petia.ba13@abv.bg


Петя Александрова е родена на 13 август 1971 година в София. Майка е на две деца. Дълги годни е работила в сферата на застраховането. През 2010 г. с още няколко майки създават сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“, на което тя става заместник-председател. Работи активно за защита правата на децата с онкохематологични заболявания и за подобряване качеството на живот както на тях, така и на техните семейства. Активно ангажирана е с различни местни и международни проекти за повишаване качеството на работа и обмяна на добри европейски практики. Ежегодно организира различни мероприятия – лагери, спортни събития и др., у нас и в чужбина, за деца, преминали през ракови заболявания.


Настоящият  Управителен  съвет  е  избран  от  Общото  събрание  на  НПО,  проведено  на  22  април  2018 г.
Translate »