Управителен съвет

Д-р Станимир Хасърджиев

Д-р Станимир Хасърджиев

Председател

Д-р Станимир Хасърджиев е сред основателите и председател на Национална пациентска организация (НПО). Роден на 17 октомври 1978 година в гр. Сливен, завършва Медицинския университет в София.

От 2014 г. е основател и генерален секретар на Европейския пакт за достъпно здравеопазване (Patient Access Partnership) – най-голямото здравно обединение на пациенти, лекари, медицински работници, индустрия, евродепутати, което работи за качествено и достъпно здравеопазване.

От 2013 г. до 2019 г. д-р Хасърджиев е член Управителния съвет на Европейския пациентски форум (EPF) – пан-европейска организация, която работи за овластяване на пациентите и тяхното включване в разработването на иновативни здравни политики.

През 2005 година учредява Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист” и до момента го управлява. За три години в периода 2011 – 2016 г. представлява пациентите в състава на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. В периода април 2011 – декември 2013 г. е изпълнителен директор на Европейската асоциация на пациентите с чернодробни заболявания (ELPA), а до март 2015 г. е в Управителния й съвет. Секретар е на Партньорството за здраве – консултативен орган към Министерския съвет, в който участват представители на държавните институции, съсловните организации, медицинската общност и организации на изпълнителите на медицинска помощ, индустрията и пациентските организации.

Бил е редактор на здравното радио-предаване „Инвестиция за здраве” по Дарик радио и водещ на телевизионното реалити шоу по бТВ – „Реално”. Планирал и реализирал различни кампании, свързани с превенцията на социално значимите заболявания.

Андрей Дамянов

Андрей Дамянов

Зам.-председател на УС

Адв. Андрей Дамянов е роден на 1 април 1966 г. и има 20-годишна юридическа практика. В структурата на НПО е от самото създаване на организацията през 2010 г. Той изготвя юридическите становища на НПО по законопроекти и други нормативни актове в сферата на здравеопазването. Повече от 15 години адв. Дамянов е ангажиран с пациентското движение у нас – работи в помощ на различни пациентски организации – МС Общество – България, НСБХ „Хепасист“ и др.

Виктор Паскалев

Виктор Паскалев

Зам.-председател на УС, ресор "Финанси"

Виктор Евгениев Паскалев e роден на 4 септември 1964 година в гр. София. През 1985 година завършва ВНВТУ „Тодор Каблешков”, а през 1993 година УНСС със специалност Счетоводство и контрол. От 1993 година работи във финансовата сфера. Женен с 1 дете.

От 2003 година работи активно за защита правата и подобряване на качеството на живот на хората, живеещи с коаголупатии (хемофилия) в България. Председател е на УС на Българска асоциация по хемофилия. Участва активно от страна на пациентите в процесите на вземане на решения и формирането на националните политики в областта на коаголупатиите.

Веселка Ядкова

Веселка Ядкова

Член на УС, ресор „Членство и регионални структури”

Веселка Ядкова е родена на 08.08.1965 в гр. Пазарджик. Има висше икономическо образование, педагогическа правоспособност по чужди езици – английски и немски, български език за чужденци, сертифициран обучител и консултант по разработване и управление на проекти. Омъжена, с едно дете.

Изключително се гордее с постигнатото от нея по време на седемгодишната й работа с доброволци от Корпус на мира на САЩ като преподавател по български език на чужденци със специфични образователни потребности – сензорни увреждания, езиково-говорни нарушения, хронични заболявания, които водят до СОП.

От 2010 г. работи като сътрудник здравни и социални дейности към Сдружение „2002 Надежди“ – гр. Пазарджик – сдружение на хора с трайни физически увреждания. От 2014 г. е управител на „Дом за болни и самотни възрастни хора – НАДЕЖДА”, предимно дементно болни, тъй като Сдружението е лицензиран доставчик на тази социална усулуга.

През 2015 г. става учредител на фондация „Надежда за днес и утре“ в осъществяване на общественополезна дейност с предмет на дейност разработване на проекти за социални услуги, изразяващи се в: създаване на обществени трапезарии, обучения на домашни помощници и социални асистенти, център за социална рехабилитация и интеграция на лица в неравностойно положение – социалнослаби, инвалиди, деца сираци, възрастни самотно живеещи хора.

Изключителен привърженик е за по-интензивното развитие на доброволчеството и благотворителността на национално ниво и за приемането но Закон за доброволчеството.

Елисавета Котова

Елисавета Котова

Член на УС

Елисавета Котова e родена на 31 юли 1965 година в гр.Пловдив, завършила е Европейски колеж Пловдив. Майка на едно дете. През 2004 година е създадена „Национална асоциация на децата с диабет”, на която тя е председател. Работи активно в защита правата и подобряване на качеството на живот на децата с диабет в България. Организира ежегодни летни- профилактични лагери за децата с диабет и техните семейства, провеждане на срещи- обучения. През 2014 година бе регистрирано сдружение „Национална асоциация на децата и младите хора с диабет” на което тя е Председател. Член е на Профилната Комисия за Лечение в Чужбина.

Наталия Маева

Наталия Маева

Член на УС, говорител на НПО

Наталия Маева е родена на 25.11.1970г. в София. През 1996 г. завършва радио журналистика в СУ “Св. Кл. Охридски“. Специализира в областта на международните отношения в периода 2002 -2005 година. Работи като журналист в различни медии, а по-късно и като медиен консултант. През 2008г. завършва London School of PR.

През 2009 г. за първи път се сблъсква с рядкото заболяване пулмоналната хипертония. През 2012 г. с група съмишленици създават Българското общество на пациенти с белодробна хипертония, чийто председател е понастоящем. От 2016 година е член на Борда на директорите на Европейската асоциация по пулмонална хипертония (PHAE).

Петя Александрова

Петя Александрова

Член на УС

Email: petia.ba13@abv.bg


Петя Александрова е родена на 13 август 1971 година в София. Майка е на две деца. Дълги годни е работила в сферата на застраховането. През 2010 г. с още няколко майки създават сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“, на което тя става заместник-председател. Работи активно за защита правата на децата с онкохематологични заболявания и за подобряване качеството на живот както на тях, така и на техните семейства. Активно ангажирана е с различни местни и международни проекти за повишаване качеството на работа и обмяна на добри европейски практики. Ежегодно организира различни мероприятия – лагери, спортни събития и др., у нас и в чужбина, за деца, преминали през ракови заболявания.

Настоящият  Управителен  съвет  е  избран  от  Общото  събрание  на  НПО,  проведено  на  22  април  2018 г.


Контролен съвет

Костадин Алексов

Костадин Алексов

Председател на КС

Очаквайте информация!

  • icon
Ивана Мурджева

Ивана Мурджева

Член на КС

Очаквайте информация!

Мария Силяновска

Мария Силяновска

Член на КС

Мария Силяновска е председател на Сдружението на засегнатите от болести на щитовидната жлеза ВИОМ.


Етична комисия

1. Росица Павлова Букова, председател на Етичната комисия, председател на „Движение на българските майки“

2. Красимира Райчева Лазарова, член на Етична комисия на НПО

3. Иглика Иванова Димитрова, член на Етична комисия на НПО

4. Яна Христова Христова, член на Етична комисия на НПО

5. Христо Василев Антонов, член на Етична комисия на НПО

Етичен кодекс на Национална пациентска организация

За контакт с Етичната комисия: Е-mail: ek@npo.bg

Translate »