Управителен съвет и директор

Настоящият  Управителен  съвет  е  избран  от  Общото  събрание  на  НПО,  проведено  на  18.03.2023 г.


Контролен съвет

  • Иванка Миткова Желева – председател на Контролния съвет
  • Анюшка Друмева Антонова – член
  • Росица Павлова Букова – член

Етична комисия

  • Христо Василев Антонов
  • Стефан Георгиев Тамбуев
  • Митка Пенкова Георгиева
  • Красимира Райчева Лазарова
  • Жана Видева Ангелова

Етичен кодекс на Национална пациентска организация

Translate »