Със своя заповед № РД-01-308 от 16.10.2018 г. здравният министър Кирил Ананиев препотвърди статута на Националната пациентска организация като представителна организация за защита правата на пациентите. НПО остава национално представителна организация за срок от три години.

За да получи статут на национално представителна, една пациентска организация трябва да отговаря на изискванията на чл. 86а, ал. 1 от Закона за здравето и чл. 7 от Наредба № 8 от 2015 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации

За първи път НПО е призната за национално представителна през 2010 г. 

Translate »