Румяна Величкова

Румяна Величкова

Заместник изпълнителен директор

Румяна Величкова завършва Факултета по журналистика и масова комуникация към  СУ „Св. Климент Охридски“ през 2004 г. със степен „бакалавър“, специалност „Книгоиздаване“, а година по-късно придобива и степен „магистър“ по публична комуникация. Успоредно с това си образование, записва и завършва и втора висша специалност – „Културология“, към Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

След като работи близо три години в книгоиздателския сектор като технически редактор и коректор, професионално в сферата на PR и рекламата навлиза през 2008 г. с работата си в една от най-известните агенции за PR и реклама в страната.

В Национална пациентска организация работи от самото й основаване в началото на 2010 г. като PR експерт и мениджър проекти. С нарастването и развитието на мрежата на НПО, както и на Секретариата на сдружението, организационните функции на Румяна Величкова постепенно прерастват в ръководни и от 2014 г. тя заема позицията заместник-директор.

Румяна Величкова е в отпуск по майчинство от март 2020 г.

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
Александър Миланов

Александър Миланов

Програмен директор

Александър Миланов се присъединява към Националната пациентска организация през м. март 2018 г. В НПО той отговаря за развитието на политики, програми и проекти, насочени към застъпничеството за правата на пациентите, както и за предоставянето на подкрепа, която насърчава укрепването на пациентските неправителствени организации, членове на мрежата. 

Александър Миланов е клиничен социален работник, като до февруари 2018 г. управлява Центъра за немедицинска грижа в „Аджибадем Сити Клиник“ УМБАЛ. Има опит в управлението на различни застъпнически проекти и маркетирането на социални каузи. Работил е като маркетинг мениджър в голяма детска неправителствена организация, консултирал е и УНИЦЕФ. Пет години е бил експерт по връзките с обществеността в Българската стопанска камара.

От 2010 г. подкрепя доброволно Националната асоциация за приемна грижа. Има интереси в областта на човешките ресурси и управлението на таланта, социалния пиар и маркетинга.

Притежава квалификация и опит като водещ одитор по корпоративна социална отговорност.

Членува в Дружеството на практикуващите връзки с обществеността към Съюза на българските журналисти (СБЖ). 

Мария Чанева

Мария Чанева

Старши мениджър "Проекти"

Мария Чанева завършва Софийския университет през 2005 г. със степен „бакалавър“ по специалността „Социология“, паралелно с работата си като сътрудник в Асоциацията за социални изследвания и приложни изследователски практики. Продължава обучението си в същия университет и през 2007 г. се дипломира като магистър по „Връзки с обществеността“.

В сферата на медицинския PR и реклама навлиза през 2009 г. с работата си в специализирана агенция.

Става част от екипа на Национална пациентска организация от август 2011 г. като експерт по връзки с обществеността. Към момента тя e старши мениджър „Програми и проекти”.

В рамките на дейността си в сдружението отговаря за реализирането на редица програми и проекти, сред които програмата „Университет за пациенти”, Националния конгрес на пациентските организации, кампанията за сърдечносъдовите заболявания, официални събития и срещи с институции и други.

Анна Любенова

Анна Любенова

Мениджър проекти

Email: anna.l@npo.bg


Анна Любенова е магистър по психология, завършила Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 1999 до 2019 г. работи във Фондация „Инициатива за здраве“ – организация, развиваща програми за намаляване на вредите от употребата на наркотици. От 2001 г. е секретар на Съвета на фондацията и участва в мениджмънта на организацията.

Основните й компетенции са свързани с развитието на проекти, връзките с институции и партньорски организации, обучения и развитие на екипи, финансов мениджмънт и др.

Притежава богат опит в развитието и администрирането на социални, застъпнически, обучителни и изследователски проекти – български и международни – в сферата на политиката по наркотиците, превенция на ХИВ и туберкулоза, работа с местата за лишаване от свобода. Участвала е в различни международни мрежи, национални и местни съвети и работни групи по политики в сферата на наркотичните зависимости и превенцията на ХИВ и туберкулоза.

Владее английски език и ползва руски език.

В Националната пациентска организация Анна Любенова ще отговаря за развитието на проектната дейност, за осъществяването на връзките с инвеститорите в каузите на организацията, както и за реализирането на програми и проекти, които увеличават възможностите на пациентското движение да се развива и адаптира към новите реалности.

Мартин Грънчаров

Мартин Грънчаров

Правен съветник

Мартин Грънчаров завършва Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 2018 г. и продължава академичното си обучение в специалност „Международен бизнес“ в Университета за национално и световно стопанство.

По време на следването си последователно провежда стажове в адвокатска кантора (2014 г.), Административен съд – Велико Търново и в Министерството на правосъдието (2017 г.). Представя Великотърновския университет като част от неговия отбор в 24-тото издание на международното състезание по право в областта на търговския арбитраж Willem C. Vis Moot (2018 г., Виена).

Веднага след дипломирането си Мартин Грънчаров започва работа в най-голямата банкова институция на българския пазар, където се занимава с дейността ѝ на инвестиционен посредник. Специализира в сферата на правото на капиталовите пазари, мерките за противодействие изпирането на пари и в автоматичния обмен на финансова информация.

През 2019 г. Мартин се включва в различни инициативи на здравния център CheckPoint Sofia, където открива удовлетнореността от работата с кауза.

Мартин Грънчаров е сертифициран медиатор, вписан в Единния регистър към Министерството на правосъдието.

Ива Вело

Ива Вело

Координатор на Европейското партньорство за достъп до качествено здравеопазване

Email: iva@eupatientaccess.eu


Ива Вело става част от екипа на Национална пациентска организация през август 2019 г., заемайки позицията „Международни програми и проекти“ към Европейското партньорство за достъп до качествено здравеопазване (PACT). Тя е част от секретариата на организацията и е отговорна за проектите и комуникацията с чуждестранните партньори на PACT.

Ива придобива своята бакалавърска степен по „Международна политика и история“ през 2014 г. в Aberystwyth University, Великобритания и продължава обучението си като магистър по „Сравнителни социални науки и благосъстояние“ в Johannes Kepler University Linz, Австрия.

Трудовият ѝ стаж включва работа в редица неправителствени и международни организации, както и доброволническа дейност в центъра за бежанци в Атина, Гърция. Владее английски, руски и гръцки език.

Лиляна Чавдарова-Яначкова

Лиляна Чавдарова-Яначкова

Координатор на Европейското партньорство за достъп до качествено здравеопазване

От началото на 2016 г., Лиляна Чавдарова-Яначкова е програмен и проектен координатор на Европейското партньорство за достъп до качествено здравеопазване.

В рамките на тази длъжност, тя координира активностите на политическо и административно ниво във връзка с проекти, събития, работни срещи, конференции, официални документи, становища и др. В допълнение, тя е ключов представител на организацията на срещи, свързани с дейностите на организацията. Лиляна координира комуникационните и подпомага финансовите дейности на организацията. Тя е основно звено за връзка и координация на дейностите, свързани с работата на неформалната група за достъп до качествено здравеопазване в Европейския парламент.

Във връзка с предходно заеманата позиция като мениджър по политически въпроси на Европейската асоциация на пациенти с чернодробни заболявания за период от 3 години, Лиляна е работила в сферата на превенция, лечение и повишаване на обществената ангажираност на обществото по въпросите на чернодробните заболявания.

Лиляна има квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Международни отношения“ (Hult International Business School, Великобритания) и квалификационна степен по социални и политически науки (Бирмингамски университет, Великобритания).

Тя има допълнителни професионални квалификации в сферата на клинични проучвания и ОЗТ, чернодробни заболявания, хепатити и Microsoft Excel.

Александър Христов

Александър Христов

Експерт "Международни програми и проекти"

Александър Христов е част от международния отдел на НПО от Май 2017. Той отговаря за комуникацията, инициативите, проектите и участията свързани с чуждестранните партньори на организацията. Преди това завършва Югозападен университет, специалност „Социология“ с отличие, занимавайки се с редица извънкласни дейности. От там идва и личния му интерес към социалната теория и философията.

В свободното си време обича също така да пътува, спортува и танцува.

Весела Маврова

Весела Маврова

Експерт "Програми и проекти"

Весела Маврова завършва ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, гр. Хасково с профил „Информационни технологии с английски език“, а заради влечението си към журналистиката следва в Университета за национално и световно стопанство – София, където се дипломира със степен „бакалавър“ по Медии и журналистика през 2017 година. Година по-късно придобива с отличие степен „магистър“ по Връзки с обществеността в същия университет.

Част от професионалния ѝ опит включва работа в PR отдела на една от транспортните фирми в България, както и в една от големите PR агенции в страната.

Като силен привърженик на благотворителните и доброволческите инициативи, тя е била член на Български младежки червен кръст – гр. Хасково и клуб „Ротаракт“, където активно взема участие в организацията и провеждането на множество кампании и прояви в полза на обществото.

През месец март 2019 година става част от екипа на Национална пациентска организация.

д-р Цветан Йорданов

д-р Цветан Йорданов

Експерт "Достъп до лечение"

Телефон: +359 879 44 99 89
Email: tsvetan.y@npo.bg


д-р Цветан Йорданов завършва средното си образование в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, гр. Варна, с хуманитарен профил – френски/ английски език през 2014 г., като същата година, при отлично представяне и успешна кандидатстудентска кампания, започва да следва „Медицина“ в МУ-Варна. След приключване на предклиничния курс на обучение и преместване, той продължава следването си в Медицински факултет на МУ-София. Към момента е стажант-лекар и провежда преддипломен стаж.

Още като ученик се присъединява към структурата на Български младежки червен кръст- Варна като доброволец и участва в организирането и провеждането на редица кампании и събития. Представя организацията на национално ниво като делегат в периода 2010 – 2012 г.

Трудовият му стаж включва работа в онкологичните екипи към отделенията по медицинска онкология към УМБАЛ „Царица Йоанна- ИСУЛ“ и Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.

През ноември месец 2018 г. се присъединява към екипа на Национална пациентска организация.

Деница Славова

Деница Славова

Специалист "Здравна комуникация и лекарствена информация"

Телефон:

Email: denitsa.s@npo.bg


Деница Славова завършва средното си образование в ПМГ “Иван Вазов” гр. Димитровград с профил английски език, информационни технологии, биология и химия. След успешна кандидатстудентска кампания през 2017 год.започва да следва медицина в Медицинския факултет към Софийски университет “Св. Климент Охридски”. 

Като ученичка членува в Български младежки червен кръст – гр. Хасково, където участва в организацията на редица събития, кампани и проекти. Участва като доброволец за 2 години в регионалната фондация “Подари усмивка” – гр. Димитровград.

В периода 2014-2015 год. взема активно участие в доброволчески проект на НАРД “Училището – зона за филантропия”През 2015 год. отлично представя България като част от проекта “Евроскола” в Европейския Парламент, гр. Страсбург, Франция.

От 2017 год. е член на  АСМБ – Асоциация на студентите-медици в България”, където организира и взема участие в провеждането на семинари, обучения, уъркшопове с образователна и научна цел в сферата на медицината.

През месец ноември 2020 г. се присъединява към екипа на Национална пациентска организация.

В свободното си време се занимава с пеене, танци и обича да пътува.

Translate »