Гинка Илиева

Гинка Илиева

Социален работник

Гинка Илиева е със средно-специално образование, а в момента е студент в образователно-квалифакационната степен „бакалавър“ по специалността „Социални дейности“ на Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“. Има няколко годишен опит в подкрепата на уязвими лица в риск, включително семейства и деца в риск. Гинка Илиева е професионален приемен родител.

Гинка Илиева е социален работник в Центъра за психологическо и социално консултиране и информиране. Тя работи с лица с намалена работоспособност, като обект на нейната работа е трудовата ресоциализация и адаптацията на пазара на труда. Предоставя услуги по информиране, консултиране, посредничество и застъпничество.

За контакт:

E-mail: shumen@npo.bg

Зюхре Мердан

Зюхре Мердан

Социален работник
Зюхре Мердан има бакалавърска степен по история. След дипломирането си работи по програма „Старт е кариерата“ в Националния осигурителен институт в Шумен като инспектор. Завършва магистратура по публична администрация в рамките на програма „Социална администрация в публичния сектор“. От 2009 до 2013 г. работи като учител по история и „Свят и личност“.  От ноември 2013 г. до момента работи в Регионална дирекция социално подпомагане – Шумен. Към настоящия момент е студент, последна година, по „Право“ към ВТУ  „Св. Св. Кирил и Методий“.

Зюхре Мердан е социален работник в Центъра за психологическо и социално консултиране и информиране. Тя работи с лица с намалена работоспособност, като обект на нейната работа е трудовата ресоциализация и адаптацията на пазара на труда. Предоставя услуги по информиране, консултиране, посредничество и застъпничество.

За контакт:
E-mail: shumen@npo.bg

Снежинка Павлова

Социален работник

Снежинка Павлова е завършила бакалавър по „Социални дейности“ в Бургаския свободен университет. Получава образователна-квалификационна степен „магистър“, със специалност „Социална педагогика“ и специализацияn „Социално-педагогическо консултиране“. Работи повече от 20 години в социалната сфера, като социален работник. Подкрепя различни доброволни каузи, свързани с повишаване на благосъстоянието на децата в риск в България.

Снежинка Павлова е социален работник в Центъра за психологическо и социално консултиране и информиране. Той работи с лица с намалена работоспособност, като обект на неговата работа е трудовата ресоциализация и адаптацията на пазара на труда. Предоставя услуги по информиране, консултиране, посредничество и застъпничество.

Снежинка Павлова е социален работник в Центъра за психологическо и социално консултиране и информиране. Тя работи с лица с намалена работоспособност, като обект на нейната работа е трудовата ресоциализация и адаптацията на пазара на труда. Предоставя услуги по информиране, консултиране, посредничество и застъпничество.

За контакт: burgas@npo.bg

Зорница Тоткова

Зорница Тоткова

Социален работник

Зорица Тоткова завършва социална работа в университета „Отто-Фридрих“ в Бамберг, Германия, през  март 2008 г. Паралелно с обучението си участва в редица проекти за обучение на социални работници в Сингапур и Украйна. Работата ѝ включва изготвянето и провеждането на различни лекции и семинари с фокус върху практиката на социалния работник, както и съвместна работа на терен с обучаващите се.

В сферата на социалните дейности е активна от ноември 2008 г. Работи като социален консултант в Центъра за обучение и трудова реализация в Нюрнберг, Германия. Продължава професионалния си път като социален педагог в рамките на програма за амбулатнта социална работа и консултиране. Има опит като треньор в областта на трудовата реализация. Фокусира се върху изготвянето и провеждането на социлни тренировки за младежи, както и консултации за развитие и стабилизиране на социалните им компетентности. Осъществява съвместна дейност със социални структури и НПО по проекти за трудова реализация. В България живее от 2017 година. До момента работи в родният си град като преподавател по немски език и преводач.

Зорница Тоткова е социален работник в Центъра за психологическо и социално консултиране и информиране. Тя работи с лица с намалена работоспособност, като обект на нейната работа е трудовата ресоциализация и адаптацията на пазара на труда. Предоставя услуги по информиране, консултиране, посредничество и застъпничество.

За контакт:

е-mail: vratsa@npo.bg

Гергана Иванова

Гергана Иванова

Социален работник
Гергана Иванова e магистър по консултативна психология от ПУ „Паисий Хилендарски“. Има втора магистратура-от Тракийския университет по предучилищна и начална училищна педагогика. Работи като психолог в Превантивно-информационния център по наркотични вещества в гр. Хасково Участвала е в програми и проекти в социалната и хуманитарната сфера. Повече от 16 години се занимава и с подбор на персонал, включително и на лица с увреждания.

Гергана Иванова е социален работник в Центъра за психологическо и социално консултиране и информиране. Тя работи с лица с намалена работоспособност, като обект на нейната работа е трудовата ресоциализация и адаптацията на пазара на труда. Предоставя услуги по информиране, консултиране, посредничество и застъпничество.

За контакт:
E-mail: haskovo@npo.bg
Кристина Йорданова

Кристина Йорданова

Социален работник

Кристина Йорданова е завършила Национална природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“,  гр. София с профил „Биология и биотехнологии“. Висшето си образование завършва в Университета за национално и световно стопанство – София, където се дипломира със степен „бакалавър“ по политология. Желанието й да допринася за обществото я отвежда до неправителствения сектор, където работи и се развива от 2012 г. до сега. Има опит в работата с жертви на домашно насилие, възрастни хора от малки населени места, лица с увреждания и други уязвими групи.

Кристина Йорданова е социален работник в Центъра за психологическо и социално консултиране и информиране. Тя работи с лица с намалена работоспособност, като обект на нейната работа е трудовата ресоциализация и адаптацията на пазара на труда. Предоставя услуги по информиране, консултиране, посредничество и застъпничество.

За контакт:

E-mail: haskovo@npo.bg

 

Translate »