Национална пациентска организация е реализирала партньорски проекти, инициативи и събития в рамките на оперативната си дейност, с финансовата подкрепа на компании, предоставящи услуги в здравеопазването.

 


                   

Translate »