Елисавета Котова e родена на 31 юли 1965 година в гр. Пловдив, завършила е Европейски колеж в Пловдив. Майка на едно дете. През 2004 година е създадена „Национална асоциация на децата с диабет”, на която тя е председател. Работи активно в защита правата и подобряване на качеството на живот на децата с диабет в България. Организира ежегодни летни-профилактични лагери за децата с диабет и техните семейства, провеждане на срещи- обучения. През 2014 година е регистрирано сдружение „Национална асоциация на децата и младите хора с диабет” на което тя е председател.

Translate »