Лице за контакт: Лиляна Димитрова Асенова
Адрес: София 1404, жк Гоце Делчев, ул. Славовица, бл. 53 Е, вх. А, ет. 7, ап. 19
Телефон: +359 (0) 879 81 58 07, зелена линия: 070018787
Email: hpv.guard@abv.bg
Интернет сайт: http://hpvgard.com/
Фейсбук страница: www.facebook.com/NSP.CervicalCancerwww.facebook.com/10minutesjustforyou/


Целта на Сдружението е да насърчи профилактиката на рака на шийката на матката сред младите жени.

Дейността на Организацията е насочена основно към здравите хора – незасегнати от болестта. Целта е да се популяризира заболяването рак на шийката на матката и начините за неговата профилактика.

Национално сдружение за профилактика на рака на шийката на матката не е типична пациентска организация, но е в контакт с няколко такива. Членове на Сдружението могат да бъдат всички заинтересовани лица, в това число: млади момичета и жени, родители, обществени личности, медии, лекари и други.

Тъй като работата на Сдружението е пряко свързана с млади хора, стремежът е да се прилагат нестандартни, съвременни подходи при комуникацията с тях. Изграден е информационен сайт http://www.hpvgard.org/ с информация за рака на шийката на матката, за HPV (човешки папилома вирус), за начините за предпазване, за профилактиката, съвети. Създадена е и гореща телефонна линия – 0700 1 87 87, на която всеки обадил се може да получи консултация.

Една от първите инициативи на Сдружението беше дългосрочната информационна кампания „Кажи на някой!”. Целта на кампанията беше повишаване на познаваемостта върху рака на шийката на матката и акцентиране върху заболяването като социално и обществено значимо.

Сътрудничество:

Национално сдружение за профилактика на рака на шийката на матката е член на ECPC – EUROPEAN CANCER PATIENT COALITION (Европейска коалиция на болните от рак), член на WACC – Women Against Cervical Cancer (Организация на жените срещу рака на шийката на матката).

Категория:

Translate »