ЕИК: 175189936
Лице за контакт: Лиляна Асенова
Адрес: гр. София, жк Гоце Делчев, ул. Славовица, бл. 53 Е, вх. А, ет. 7, ап. 19
Телефон: +359 879 815 807, пациентска линия: 070018787
Email: hpv.guard@abv.bg
Интернет сайт: http://hpvgard.com/
Фейсбук страница: www.facebook.com/NSP.CervicalCancerwww.facebook.com/NSP.CervicalCancer
Регистрирано в ТРЮЛНЦ: Да


Национално сдружение за профилактика на рака на маточната шийка насърчава профилактиката на рака на шийката на матката сред младите жени. Дейността на организацията е насочена основно към здравите хора – незасегнати от болестта. Целта е да се популяризира заболяването рак на шийката на матката и начините за неговата профилактика.

Национално сдружение за профилактика на рака на шийката на матката е член на ECPC – EUROPEAN CANCER PATIENT COALITION (Европейска коалиция на болните от рак), член на WACC – Women Against Cervical Cancer (Организация на жените срещу рака на шийката на матката).

Translate »