ЕИК: 175989956
Лице за контакт: Мина Енева-Ламбовски
Адрес: гр. София, жк. Бояна, ул. „Беловодски път“ 62А
Телефон: +59 3887 206 206
Email: tacitus_bg@abv.bg
Интернет сайт: https://tacitusbg.com/
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/tacituscenter/
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Основният предмет на дейност на Сдружение „Тацитус“ съгласно неговия устав е: създаване на центрове за комплексно подпомагане и социална интеграция на деца с генерализирани разстройства на развитието: детски аутизъм, атипичен аутизъм, синдром на Рет, друго дезинтегративно разстройство в детството, хиперактивно разстройство, съчетано с умствено изоставане и стереотипни движения, синдром на Asperger; умствена изостаналост; специфични разстройства на развитието на учебните умения; хиперкинетични разстройства: нарушение на активността и вниманието и хиперкинетични разстройства на поведението, участие в проекти за социална интеграция и полагане на грижи за деца с аутизъм, набиране на средства с цел развитие на социални услуги и повишаване информираността на обществото по проблеми, свързани с аутизма.

Мисията на организацията е обучението на специалисти и създаване на професионално общество в България за работа с деца с аутизъм, което използва научно доказани методи и се придържа към световните и европейски професионални и етични стандарти за практика.

Oтчитайки високата нужда в страната ни (около 70 000 деца с аутизъм) ние сме приели, като предизвикателство и лична кауза, да се борим в България, работата и грижите за децата от аутистичния спектър да покрият международните стандарти.

Translate »