Лице за контакт: Росица Букова, изпълнителен директор
Адрес: София, кв. Гео Милев, ул. Постоянство 1, вх. А, ап. 10
Телефон: +359 (0) 894 60 61 88
Email: dvbgm@yahoo.com
Официален сайт: www.fdbm.org
Фейсбук страница: N/A


Фондация „Движение на българските майки” е регистрирана като организация с нестопанска цел с обществено полезна дейност със съдебна регистрация от 01.02.2005 г., фирмено дело 843/2005. През 2009 г. получихме патент, с което наименованието и знака  „Движение на българските майки” вече са защитени от българското законодателство.

Фондация „Движение на българските майки” е член на Националния съвет за закрила на детето към ДАЗД и участва на регулярните работни срещи по проблемите на децата.

Към настоящия момент Фондация „Движение на българските майки” е провела десетки дарителски акции в полза на децата, растящи в институции.

През януари 2009 г. Движение на българските майки взе участие в протестите пред Парламента. Проведени са многобройни срещи с представители на властта, министри, депутати, като многократно сме заявили основните ни искания сред които са:

Цели на Фондацията:

  • Изработване на ясна система за реформиране, преструктуриране и закриване на ДМСГД (на 15 юни 2009 г. започна работна група за реформата, в която ДБМ участва)
  • Повишаване и стимулиране мотивацията на служителите в ДМСГД
  • Разработване на работеща стратегия за развитие на приемната грижа и нейното дългосрочно реализиране – кампании, информиране и т.н.
  • Повишаване заплащането на професионалните приемни родители
  • Назначаване на екип от специалисти в родилните домове, с цел превенция по изоставяне на децата още в родилните отделения.
  • Изработване на ясна стратегия за реформата в ДМСГД

В края на 2008 г. е завършен първият етап на най-големия проект на Фондацията – „Защитено жилище „ЗАЕДНО” (www.podslon.org). Там понастоящем живеят 10 младежи на възраст 18-25 години, които се подготвят за реалния живот, като посещават квалификационни курсове и сами се грижат за домакинството на къщата. Проект „Защитено жилище „ЗАЕДНО” предвижда срокът за пребиваване на младежите, напуснали институциите за деца поради навършване на пълнолетие, да бъде между 3 месеца и 1 година. Това означава, че между 100 и 400 млади хора, ще имат възможност да водят достоен и пълноценен живот, грижейки се сами за себе си и за семействата си.

Категория:

Translate »