ЕИК: 176437572
Лице за контакт: Кинка Славова – председател
Адрес: гр. София, ул. Здраве № 15
Телефон: +359 885 78 29 36
Email: rasheva@gyuvetch.bg
Официален сайт: http://tromb.npo.bg/
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/TromboflebiciVDejstvie/
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да


Фондация „Тромбофлебици в действие“ защитава правата и законните интереси на пациентите с тромбофлебит и работи за подобряване социално – битовото обслужване и жилищните условия на пациентите. Организацията работи за разработването и внедряването съвременни модели за медицинска грижа, рехабилитация, за внедряването на производство на високоефективни препарати, реактиви и други необходими за пациентите с тромбофлебит средства. Организацията работи активно с учени, медици, лекари.

Сдружението участва в изработката на решения на държавната власт и местното самоуправление, осъществява издателска дейност на безплатни материали, които популяризират същността на заболяването, неговото клинично лечение, рехабилитация, профилактика и др. Организацията представлява и защитава правата и законните интереси на своите членове, пред органите на държавната власт и органите на местното самоуправление. Разработва и реализира програми и инициативи в сферата на профилактиката и опазването на здравето. Сдружението реализира програми и инициативи, насочени към оказване на материална, медицинска и социална помощ на пациентите с тромбофлебит и поддържа и развивава сътрудничество с други сродни организации в страната и чужбина. Специалистите на организацията организират и провеждат конференции, симпозиуми, семинари, програми, курсове и други инициативи за пациенти и медицински специалисти.

Translate »