Конференция „Инвестицията в хората с увреждания се връща“ се проведе във Враца. Тя бе организирана от Националната пациентска организация и Българската   стопанска   камара, в рамките на съвместен проект за  подкрепа  на  адаптацията  на  лица  с  увреждания  на  пазара  на труда, който се изпълнява в 5 града в страната – Пловдив, […]
Програмният директор на Националната пациентска организация Александър Миланов представи пред КСО специалистите от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН  проектът на организацията и БСК, насочен към интегрирането на пазара на труда на лица с хронични заболявания и увреждания. Партньорската инициатива, финансирана от ОПРЧП, има за цел да подкрепи 200 […]
Инициативата за подкрепа на безработни с намалена работоспособност и техни близки стартира във Враца. Двамата ни социални работници в града предоставят безплатна помощ на лица с ТЕЛК или техни близки с намалена работоспособност при търсенето на работа. А действията по инициативата са носечени към тяхната интеграция на пазара на труда. […]
Националната пациентска организация организира и проведе въвеждащо обучение на своите екипи от Враца, Пловдив, Хасково, Шумен и Бургас. Социалните работници, част от Центъра за социално консултиране, имаха възможности да се представят, да споделят професионалния си опит, както и да разкажат за приоритетите си през 2020 г. В рамките на 10 […]
Социалните работници от екипа на Националната пациентска организация във Враца проведоха работна среща с кмета на Община Враца Калин Каменов, заместник-кметовете на общината и директора на Дирекцията „Бюро по труда“ в града. Зорница Тоткова и Павлина Самоилова от Центъра за социално консултиране представиха основната си задача – да информират, консултират […]
Проектът е насочен към създаването на предпоставки предложение за активно социално включване на пазара на труда на хора с увреждания. Проектът се изпълнява от Сдружение „Национална пациентска организация“ и Българска стопанска камара. Двете организации имат богат опит в дейности, инициативи и проекти, посветени на подпомагането на лица с увреждания за […]
НПО сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Осигуряване на подкрепа за включване в трудова заетост на лица с увреждания“. Проектът „Осигуряване на подкрепа за включване в трудова заетост на лица с увреждания“ е насочен към създаването на предпоставки предложение за активно социално включване на пазара […]
Translate »