Сдружение „Национална пациентска организация“, с ЕИК 175840628, обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС №118 от 20.05.2014 с предмет: „Избор на регионален координатор за област Бургас“ по проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на […]
Сдружение „Национална пациентска организация“, с ЕИК 175840628, обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС №118 от 20.05.2014 с предмет: „Избор на регионални координатори“ по проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство […]
Националната пациентска организация (НПО), лидер в сферата на защитата на правата на пациентите, търси за своя екип СПЕЦИАЛИСТ ЗДРАВНА КОМУНИКАЦИЯ И ЛЕКАРСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Като национално представителна организация за защита правата на пациентите, ние сме ангажирани с предоставянето на информация, консултации и посредничество на граждани в здравната система. Важна част от […]
КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 01.12.2019 г. Национална пациентска организация (НПО) е обединение на неправителствени организации, защитаващи правата на пациентите с различни заболявания в цялата страна. НПО вече 10 години работи за гарантирането на правото на достъпно здравеопазване и за активното гражданското участие на пациентите във вземането на решения, свързани със […]
КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 15.11.2019 г. Национална пациентска организация (НПО) е обединение на неправителствени организации, защитаващи правата на пациентите с различни заболявания в цялата страна. НПО вече 10 години работи за гарантирането на правото на достъпно здравеопазване и за активното гражданското участие на пациентите във вземането на решения, свързани със […]
Външният изпълнител е необходимо да представи ОПИТ, ДОБРИ ПРАКТИКИ И ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ В ЗДАВЕОПАЗВАНЕТО, НАВЛЕЗЛИ В ЧУЖДАТА ПРАКТИКА НА БАЗАТА НА АКТИВНО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ. Задачите, които трябва да изпълни външния изпълнител са: Разработване на доклад със събрани добри практики и иновативни решения, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите […]
Една от най-големите неправителствени организации в сферата на здравеопазването в България търси да наеме служител на длъжността „Проектен асистент“ Описание на длъжността Служителят на тази длъжност е ангажиран със следните дейности: Предоставя експертна помощ при разписване на проектни предложения и съгласуване с партньорски организации, в координация с ръководещия на проекта. […]
Една от най-големите неправителствени организации в сферата на здравеопазването в България търси да наеме служител на длъжността „Административен асистент”І Описание на длъжността Служителят на тази длъжност е ангажиран със следните дейности: Организира календара, телефонните конференции и срещи на председателя на Управителния съвет и Управителния съвет (УС), приема и изпраща писма […]
Translate »