Болни от лимфедем се обединиха, за да се борят за лечение. Според тях това хронично и инвалидизиращо заболяване не съществува за българската система на здравеопазване. Болните от лимфедема не успяват да получат помощ нито от здравната каса, нито дори от лекари. Това най-често са онкоболни пациенти. Тя отдавна е забравила […]
АПОЗ кани пациентите да участват в проучване, което цели да изследва как здравната система и в частност организираната онкологична помощ, успява да отговори на специфичните им нужди. Какво е съотношението на гарантираните (медицински и немедицински) грижи и онези, които удовлетворяват извън системата и за собствена сметка? От АПОЗ ще се […]
За трета поредна година Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“  ще проведе мащабна кампания с цел повишаване на информираността относно състоянието ендометриоза. През целия месец март ще се организират различни инициативи и дейности, които имат за цел да повишат чувствителността на обществото към заболяването и да подкрепят всички жени с тази […]
Една от мерките за изпълнение на Препоръките за повишаване на личната мобилност (Член 20, Параграф 42) е осигуряването на достъп до технически помощни средства и медицински изделия за хората с увреждания, включително като държавата увеличава средствата за тях. През изминалите години обаче при средствата, заделяни от бюджета за технически помощни […]
По повод 9-я рожден ден на „Преди обед“ следим в развитие 9 вълнуващи лични истории, които сме разказали през годините. Днес ще си припомним невероятната история на д-р Даниела Данчева, която още съвсем млада губи двете си ръце и двата си крака след тежък инцидент. Вижте повече във видеото!  […]
Хората с декомпенсирана цироза трябва да бъдат с приоритет за ваксинирането за COVID-19, а имуносупресивната терапия след чернодробна трансплантация не може да е пречка за ваксинацията, заключава международен панел от чернодробни експерти. Тяхното ревю е публикувано в The Lancet Gastroenterology and Hepatology. Те посочват, че данните за ефективността от ваксината […]
Във връзка с удължаването на извънредната епидемична обстановка и Заповеди №№ РД-01-20/15.01.2021г., и РД-01-52/26.01.2021г. на министъра на здравеопазването, Ви информираме че служебното удължаване на срока на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти, предписването, отпускането и отчитането на лекарствени продукти, се извършва по следния ред: До 30.04.2021 […]
Подкрепа на родители на деца с цепнатини Приблизително 900 000 човека – деца, възрастни и техните семейства, са засегнати от вродена цепнатина на устната и небцето в цяла Европа. Семейната среда е от основно значение за насърчаване на положителната адаптация на децата с цепнатина. Родителите са ключов фактор за развитието […]
Преди COVID-19 приблизително 210 000 души са участвали всяка седмица в националните скрининг програми на ракови заболявания на червата, гърдите и маточната шийка във Великобритания. От март 2020 г. тези програми са временно преустановени и приблизително 3 милиона души не са получили покана за участие в програма за скрининг. (Cancer […]
Фирмата – притежател на разрешението за употреба прекратява вноса на препарата телбивудин (търговско наименование Sebivo), като действието засяга всички страни от Европейския съюз. Телбивудин е антивирусен медикамент, който се използва при лечение на хроничен хепатит В и се отпуска чрез Протокол 1С от НЗОК. Необходимо е всички пациенти приемащи Sebivo, […]
Translate »