От 25 май 2022 г., с началото на глобалната инициатива Международна тиреоидна седмица, стартира и Националната информационна и скринингова кампания „Дойде ли ти до гуша? Не чакай, а действай!“. Организатори и партньори на кампанията са Национална пациентска организация, Сдружението на засегнатите от заболявания на щитовидната жлеза ВИОМ и шведските медицински […]
Здравеопазването в България разполага с достатъчно ресурси (болници, легла, финансиране), но въпреки това ефективността е относително ниска, а здравните резултати – по-слаби от тези на страни със сходни социални и икономически характеристики. Финансирането на системата не създава достатъчно добри стимули за повишаване на ефективността, а мястото на пациента във вземането […]
Ефективното изразходване на наличния финансов ресурс и въвеждането на индикатори за отчитането му, инвестиране в профилактиката и ранното диагностициране на заболяванията, кадровата обезпеченост и необходимостта от по-широко пациентско включване са сред ключовите приоритети, гарантиращи подобряване на системата на здравеопазването в България С приемането на Меморандум за повишаване на стандартите в […]
Докладът „КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ДОСТЪПА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“ е изготвен от Института за пазарна икономика в рамките на проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“, изпълняван от Национална пациентска организация с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Докладът […]
На 14 и 15 май 2022 г. (събота и неделя) в хотел Метрополитън (гр. София, бул. Цариградско шосе №64) ще се проведе конференция на тема „Активно гражданство за ефективно здравеопазване“. Събитието ще се проведе присъствено и с опция за онлайн наблюдаване на конгресните сесии на живо във Facebook страницата на […]
Новият ред, по който ще се предоставят помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия на хора с увреждания ще е оптимизиран, като включително подаването на заявление за получаване на съответното изделие и неговото одобрение ще се осъществяват по електронен път. Това предвижда проект на Наредба за изменение и допълнение на […]
В началото на 2022 г. с Национална пациентска организация (НПО) се свърза кардиологът д-р Александър Спасов с молба за съдействие, за да реализира едно свое намерение – безвъзмездно да направи кардиологични прегледи в някое малко населено място, където живеещите рядко имат достъп до специалист. В замяна не иска нищо – […]
Националната пациентска организация проведе тематично събитие, посветено на инфекциозните болести и сексуалнопреносимите инфекции Загубени десетилетия за изготвянето и приемането на национални програми за борба със социалнозначими инфекциозни заболявания, затруднен достъп до навременно лечение, ограничаване на възможността за прилагане на ефективни терапии чрез ненужни изисквания. Това са само част от сериозните […]
Неравенствата между българските и останалите европейски пациенти, страдащи от онкологични заболявания, са огромни. Това каза в интервю за БТА д-р Станимир Хасърджиев, генерален секретар на Европейското партньорство за достъпно здравеопазване и генерален директор на Национална пациентска организация. Хасърджиев ще участва в започващия утре в Рига двудневен Европейски конгрес на онкологичните […]
НПО ще инициира подновяване работата на много популярния, но прикрит и забравен през последните две години Консултативен съвет към Министерски съвет „Партньорство за здраве“ В България има много стратегии, програми, мерки и добри практики, включително за профилактика, насочени към ограничаване и проследяване на социалнозначимите незаразни хронични заболявания, но неработещи или […]
Translate »