В Пресклуб БТА се състоя официалното представяне на Национална пациентска организация (НПО). На събитието присъстваха представителите на националните пациентски организации – членове на НПО, редица регионални партньорски организации и пациенти от цялата страна. Днес, 03.02.2010 г. (сряда) от 11 часа в Пресклуб БТА се състоя официалното представяне на Национална пациентска […]
На 11.01.2010 година в София се състоя Учредителното събрание на Национална пациентска организация (НПО). На събранието присъстваха седем пациентски организации. Обсъден и приет бе Уставът на НПО и бе избрано временно ръководство на организацията в състав: Станимир Хасърджиев – председател, Евгения Адърска – зам.-председател, Милен Чавров – член на Управителния […]
Translate »