Национална пациентска организация и членуващи в нея организации представиха становище относно проект за Национален план за борба с рака в Република България. В становището се посочва следното: „Изказваме задоволството си от името на УС на Национална пациентска организация, както и от името на организациите, членуващи в структурата ни, с експертиза […]
Сдружение „Национална пациентска организация“ представя становището си като структура от неправителствения сектор с експертиза в защита правата на пациентите и национална представителност по смисъла на Наредба № 8 от 19 ноември 2015 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации. Несъмнено, предлаганите 4 прегледа – […]
В становище до Комисия по здравеопазването Национална пациентска организация изрази позицията си по отношение на Законопроект за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 47-254-01-106 В становището се посочва: „Макар закъсняла във времето, инициативата за регламентиране на финансирането и респективно употребата на лекарствени продукти по смисъла на […]
Национална пациентска организация подкрепя усилията на българските институции да подпомогнат украинските граждани, които към момента на военна обстановка в Украйна са потърсили убежище на територията на Република България. През последните месеци здравната ни система и с особена сила пациентските организации и гражданският сектор откликнаха на множество пациентски нужди на украински […]
В писмо до здравния министър, председателя на Комисията по здравеопазване в 47. НС, управителя на здравната каса, председателите на лекарския съюз и Държавната агенция за бежанците към МС, както и към изпълнителния директор на ИАЛ, Националната пациентска организация посочва: „Бежанският поток неминуемо ще предизвика хуманитарни проблеми в страните, към които […]
Становище на Национална пациентска организация във връзка с предложен законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 47-154-01-2, внесен от Елена Цонева Гунчева и група народни представители на 10.12.2021 г. Пълен текст на становището: Националната пациентска организация благодари за възможността да представи гледната точка на пациентите и категорично […]
Служебно удължаване на срока на протоколите за скъпоструващите лекарства на хронично болните пациенти иска Сдружение „Национална пациентска организация“ в становище, изпратено до здравния министър Асена Сербезова, председателя на Надзорния съвет на НЗОК Васил Пандов и управителя на НЗОК проф. Петко Салчев. В становището се посочва: „Управителният съвет на сдружение „Национална […]
В писмо до Националния съвет по цени и реумбурсиране на лекарствените продукти и Министерството на здравеопазването Националната пациентска организация относно предложение от Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) по чл. 32, ал. 2 от Наредбата за условията правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствени продукти за парентерална хормонална […]
Националната пациентска организация продължава със загриженост и тревога да следи обстановката с развитието на COVID-19 у нас, доминирана вече от особено силно заразният Delta вариант. През последните дни се отчита засилващ се натиск върху системата на здравеопазването. Това и основно поради ниската ваксинация на българското общество, логично ще доведе до […]
СТАНОВИЩЕ ПО ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 от 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат (обн., ДВ, бр. 28 от […]
Translate »