По информация от медиите, разпространена в публичното пространство по време на заседание на Съвета за тристранно сътрудничество към МС от 23.02.2015 г., Президентът на КТ „Подкрепа“, Д. Манолов и д-р Ив.Кокалов от КНСБ са изразили становище, съгласно което им се струва странно в Надзорния съвет на НЗОК да има представител […]
Във връзка с излезли публикации в медийното пространство, Национална пациентска организиция изразява силната си тревога относно налагането на рестрикции при лечението на пациенти с онкологични заболявания в България. Във връзка с излезли публикации в медийното пространство, Национална пациентска организиция изразява силната си тревога относно налагането на рестрикции при лечението на […]
Национална пациентска организация подкрепя всички кампании, които са насочени към ограничаване разпространението на различни тежки заболявания, в това число и ХИВ – вируса на СПИН. Национална пациентска организация (НПО) подкрепя всички кампании, които са насочени към ограничаване разпространението на различни тежки заболявания, в това число и ХИВ – вируса на […]
На 12 юли 2012 г., на редовна сесия на Общински съвет град Пловдив, беше отстранен д-р Георги Кръстев от поста му Управител на ДКЦ 1 ЕООД град Пловдив. Национална пациентска организация е с отлични впечатления от д-р Кръстев и в съвместната ни работа той категорично е доказал качествата си на […]
Ние, долуподписаните организации, за пореден път изразяваме силната си подкрепа за усилията на правителството и на министър Атанасова за повишаване достъпа на българските граждани до лекарствена терапия. Добрият достъп може да бъде постигнат чрез ефикасен контрол върху ценообразуването от така предложения Националния съвет. Считаме, че мерките, предприети от Министерство на […]
Национална пациентска организация се противопоставя на така предложените текстове в Проектонаредбата за условията и реда за унищожаване, преработване и използване за други цели на лекарствени продукти. Считаме, че заложени по този начин, текстовете оставят много неизяснени въпроси и ще причинят множество неудобства на гражданите. Във връзка с Проектонаредбата бихме желали […]
Националната пациентска организация изразява радостта и благодарността си към Парламента и Правителството, във връзка с взетото на второ четене на бюджета на НЗОК решение през 2012 г. на 12-годишните момичета да бъдат поставени ваксини за профилактика на рака на маточната шийка. Така България става 23-та европейска държава, предприела мерки за […]
Национално представителните организации за защита правата на пациентите в България искат публичен отчет за изразходването на над 10 милиона лева годишно от Държавния бюджет. В Приложение № 4 от Проектозакона за държавния бюджет за 2012 г. – „Субсидии за юридически лица с нестопанска цел”, са заложени 10 460 000 лева […]
Национална пациентска организация подкрепя предложението на д-р Лъчезар Иванов, направено по време на първото четене на Законопроекта за бюджета на НЗОК през 2012 г. На срещата д-р Иванов се изказа в подкрепа на въвеждането на реимбурсен модел на ваксините за рак на шийката на матката (преминаване към НЗОК). Предложената от […]
Национална пациентска организация грубо осъжда всички опити да се прехвърля вината върху Милко Михалев и да се манипулира общественото мнение. Считаме, че е цинично безпрецедентната загуба на крайник да се отдава на това, че пациентът е подлагал ръката си под главата след интервенцията и че умишлено не е спазвал дадените […]
Translate »