Национална пациентска организация (НПО) е силно обезпокоена от множеството сигнали, получени от организации членове на НПО, научни дружества, медицински експерти и пациенти, във връзка с решение № 51 от 18.02.2010 относно промени в нивото на заплащане на медикаменти за три групи социалнозначими заболявания. Разтревожени сме от факта, че решението на […]
Национална пациентска организация счита, че ситуацията в здравеопазването в Република България е ескалирала до степен на хуманитарна криза и здравната грижа – от възникване на здравословния проблем до адекватно лечение, е на прага да се превърне в сериозен риск за здравето на пациентите. Национална пациентска организация счита, че ситуацията в […]
Днес, 19.10.2010 г., Национална пациентска организация ще внесе писмо до министър-председателя Бойко Борисов и до министъра на здравеопазването д-р Стефан Константинов, във връзка с проекта за Закон за бюджет на НЗОК за 2011 г. и подписаното споразумение с Български лекарски съюз. Днес, 19.10.2010 г., Национална пациентска организация ще внесе писмо […]
Translate »