На всеки 12 секунди един европеец получава диагнозата „рак“. Злокачествените заболявания продължават да бъдат водеща причина за смърт в ЕС, а борбата с тях е белязана от сериозни неравенства, които могат да бъдат преодолени единствено с по-добра профилактика и ранна диагностика. Това е един от изводите на ЕК, представен от […]
„За да има повишаване на таксата, трябва да имаме нов бюджет, ясна макрорамка на разходите в здравеопазването и аз не се наемам да дам отговор кога тя ще бъде увеличена. Единствено мога да дам своята подкрепа към общопрактикуващите лекари, че това е нещо неизбежно, което трябва да се случи в […]
В България дългосрочната психиатрична грижа все още е разделена между социалната и здравна системи и често е некоординирана и недостатъчно ефективна, тъй като системата на здравеопазването им предоставя единствено медицинска диагноза и медикаментозно лечение, а в системата на социалните услуги липсва клиничен опит за разбиране на проблемното поведение. Това е […]
Ако сведем разговора само до размера на потребителската такса, ще изгубим фокуса на здравната система, защото таксата е част от функционирането на цялата система. В този диалог с личните лекари следва да участват всички заинтересовани страни – пациенти, Здравна каса, лекари“. Това каза пред БНР адвокат Андрей Дамянов, член на […]
В страната има два пъти повече лечебни заведения за онкология от нужното – 42 вместо 21, но те не предоставят комплексна терапия за пациентите, липсва взаимодействие между тях, а палиативните грижи са изпуснати почти напълно от здравната карта на България. Това са основните изводи в сферата на онкологията, които направи […]
Нова генна терапия при хемофилия B беше препоръчана за одобрение от Комитета по лекарствените продукти в хуманната медицина към Европейската агенция по лекарствата (EMA). Преди това терапията беше одобрена и от Американската агенция за контрол на храните и лекарствата. Това е първата генна терапия за лечение на тежка и умерено тежка хемофилия […]
Основният проблем на онкологичната помощ у нас е липсата на интегритет и комплексност на грижите, като цялостно обслужване на болните е налице само в няколко лечебни заведения. Това е записано в Националната карта за дългосрочните нужди от здравни услуги със срок на действие до 2030 г., приета наскоро от Министерския […]
На заседанието си вчера, макар и при липса на кворум заради продължаващото в зала заседание на парламента, депутатите от Комисията по здравеопазване изслушаха и. д. управителя на НЗОК д-р Йорданка Пенкова и представителя на Експертния борд по пулмология доц. Дияна Петкова за липсата на безплатна кислородотерапия за домашна употреба. Причината […]
Изпълнение на програма за напълно безплатна психологическа помощ от специалисти започва в четири от общинските многопрофилни болници в София. Това съобщи председателят на Столичния общински съвет (СОС) Георги Георгиев, цитиран от БТА. В Първа градска болница той коментира решение на градския парламент за предоставяне на психологическа подкрепа на пациентите с […]
От 4 до 8 месеца чакат хората с хронични заболявания у нас за достъп до скъпоструваща терапия. В България този проблем засяга около 200 000 души, които получават лекарствата си с протокол. Данните съобщи Александър Миланов от Националната пациентска организация (НПО) на семинар за журналисти, организиран от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в […]
Translate »