Прегледи с мобилни кабинети на пациенти с ограничен достъп до здравеопазване в област Сливен бяха организирани през 2023 г. благодарение на проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“. При прегледите са обхванати здравно неосигурени хора от ромски произход и такива със затруднен достъп до лечебни заведения в […]
Пациентите в Спешното отделение на УМБАЛ „Георги Странски“ отново могат да чакат седнали след застъпничеството по проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“. „След серия срещи с ръководството на болницата беше възстановен достъпът до местата за сядане първо пред Спешното отделение, впоследствие и пред ТЕЛК.-Плевен и клиники […]
Информационна кампания сред жителите на област Видин за повишаване осведомеността от заразяване с грип и коронавирусна инфекция е поредната дейност, която се изпълнява по проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“. За да бъде информацията, включена в брошурата, коректна и максимално полезна, тя е уточнена с ръководството […]
Малките пациенти на двете педиатрични отделения към Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) Бургас вече си имат работилнички, в които могат поне за малко „да избягат“ от тягосната болнична атмосфера и да се позавабявляват, като създават свои аксесоари и други детски творби. Работилничките са създадени благодарение на проект „Активни […]
Няколко майки в Хасково, които разбират, че семейното планиране е част от отговорното родителство, но не могат да си позволят контрацептиви, са подкрепени с осигуряване на трайна контрацепция чрез поставяне на спирали. Кампанията е в изпълнение на една от заложените цели по проект „Активни граждани за местни и национални реформи […]
Хората с увреждания в Благоевград, които работят, вече имат право да паркират безплатно „за целия период на продължителността на работната им смяна“. Текстът на чл. 38, ал. 4 от Наредбата за реда и условията за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Благоевград е един от […]
Изследването на ролята на пациента като активен участник в здравеопазването е от съществено значение за формирането на бъдещето на здравната грижа. Това ни насочва към изграждането на пациент-центрирана система, в която пациентите са информирани, овластени и имат възможност да участват активно във всички дейности, касаещи техните живот и здраве. Разбирането […]
По повод задълбочилите се проблеми в Трудово-експертната лекарска комисия (ТЕЛК) в Шумен, координаторът на Националната пациентска организация Гинка Илиева проведе работна среща със заместник-директора на МБАЛ – Шумен д-р Недко Тодоров. В рамките на срещата Гинка Илиева постави въпроси, свързани с достъпа до навременно и качествено обследване на експертизата на […]
Пълнолетните лица с увреждания – жители на община Хасково, които са членове на пациентски организации, вече имат право на безплатен транспорт. „Много време лобирахме пред общината за осигуряване на тази придобивка и оттам вече са започнали раздаването на картите по подадените от нас списъци, с което успяхме да изпълним една […]
Благодарение на проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ жители в област Смолян получиха лечение Безплатни профилактични очни прегледи в населени места в област Смолян, в които жителите нямат достъп до офтамологична помощ, бяха организирани в продължение на няколко месеца в рамките на проект „Активни граждани за местни […]
Translate »