Няколко майки в Хасково, които разбират, че семейното планиране е част от отговорното родителство, но не могат да си позволят контрацептиви, са подкрепени с осигуряване на трайна контрацепция чрез поставяне на спирали. Кампанията е в изпълнение на една от заложените цели по проект „Активни граждани за местни и национални реформи […]
Хората с увреждания в Благоевград, които работят, вече имат право да паркират безплатно „за целия период на продължителността на работната им смяна“. Текстът на чл. 38, ал. 4 от Наредбата за реда и условията за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Благоевград е един от […]
Изследването на ролята на пациента като активен участник в здравеопазването е от съществено значение за формирането на бъдещето на здравната грижа. Това ни насочва към изграждането на пациент-центрирана система, в която пациентите са информирани, овластени и имат възможност да участват активно във всички дейности, касаещи техните живот и здраве. Разбирането […]
По повод задълбочилите се проблеми в Трудово-експертната лекарска комисия (ТЕЛК) в Шумен, координаторът на Националната пациентска организация Гинка Илиева проведе работна среща със заместник-директора на МБАЛ – Шумен д-р Недко Тодоров. В рамките на срещата Гинка Илиева постави въпроси, свързани с достъпа до навременно и качествено обследване на експертизата на […]
Пълнолетните лица с увреждания – жители на община Хасково, които са членове на пациентски организации, вече имат право на безплатен транспорт. „Много време лобирахме пред общината за осигуряване на тази придобивка и оттам вече са започнали раздаването на картите по подадените от нас списъци, с което успяхме да изпълним една […]
Благодарение на проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ жители в област Смолян получиха лечение Безплатни профилактични очни прегледи в населени места в област Смолян, в които жителите нямат достъп до офтамологична помощ, бяха организирани в продължение на няколко месеца в рамките на проект „Активни граждани за местни […]
Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2020 – 2022 г., е 71.9 години, като спрямо предходния период (2019 – 2021 г.) намалява с 1, 7 години, съобщиха от Националния статистически институт. Анализът на експертите показва, че различната смъртност при мъжете и жените, […]
Председателят на УС на Българската асоциация за закрила на пациентите адв. Пламен Таушанов ще е новият представител на пациентите в Надзорния съвет на НЗОК, съобщи БНР. Той беше излъчен от представителните организации за защита правата на пациентите в здравеопазването след общо заседание. Решението е взето на 16 май 2023 г. […]
В община Видин са подготвени и оборудвани 16 кабинета за социално-здравни услуги във всички населени места на територията на района. Инициативата е и част от заложената и подготвена дейност в Регионалната застъпническа карта на област Видин, изработена по проекта „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“. Проектът се […]
През изминалите два месеца в град Хасково се проведохаx поредица от информационни срещи за представяне на правата на пациентите с ТЕЛК. Кристина Йорданова, регионален координатор на Националната пациентска организация за Хасково, запозна служителите от Домашен социален патронаж с правата на лицата с увреждания, процедурите при първоначално и последващо освидетелстване. Домашният […]
Translate »