Изследването на ролята на пациента като активен участник в здравеопазването е от съществено значение за формирането на бъдещето на здравната грижа. Това ни насочва към изграждането на пациент-центрирана система, в която пациентите са информирани, овластени и имат възможност да участват активно във всички дейности, касаещи техните живот и здраве. Разбирането […]
Украинските бежанци не успяват да се ориентират в здравната система поради липса на достъпна информация за правата им като пациенти, за процедурите за избор на личен лекар, която е от изключителна важност за общия достъп до здравна помощ, както и заради езиковата бариера. Те страдат и от липса на медикаменти […]
Националната пациентска организация издаде методическо пособие, което може да се ползва от граждански организации, пациентски застъпници, представители на общините, както и държавните институции, в което подробно се описват правните аспекти на статута на бежанците от Украйна, както и възможностите, които предоставя българската здравна система за подкрепа на придобилите статут на […]
В България липсват програми за превенция на наркотичната зависимост, както и общодостъпни услуги за грижа за зависимите Проучване в България, проведено през 2021 г. сред 4109 ученици, показва, че 14,7% от учениците в страната са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество.[1] Това показват данни на Националната пациентска организация, […]
Докладът „КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ДОСТЪПА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“ е изготвен от Института за пазарна икономика в рамките на проект „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“, изпълняван от Национална пациентска организация с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Докладът […]
Според 44% от българите, в последната 1 година, в ситуация на COVID-19, българската здравна система се развива в негативна посока, докато 34% са на обратното мнение. Най-младите в най-голям дял не могат да преценят какво мислят по отношение на този въпрос. Живеещите в областните и малките градове, както и в […]
Проучването е реализирано в рамките на проект „Пациентският отговор срещу COVID-19“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Въпреки пандемията причинена от COVID-19, необходимостта от здравни грижи касае много други здравословни проблеми. 34% от анкетираните в проучването са посочили, че са имали необходимост […]
Кризата с COVID-19 предизвика поредица от противодействия в условията на променящи се обстоятелства. Ограничителните мерки срещу разпространението на вируса предизвикаха последствия в различни сфери от обществения живот. Възникнаха нови приоритети и предизвикателства в здравната система. Наред с повишеното натоварване, свързано с овладяване на COVID-кризата, здравната система трябваше да продължи да […]
Тревожен е фактът, че 44% от всички пушачи не възнамеряват да се откажат 37% от пълнолетните пушачи са правили неуспешни опити да откажат цигарите.  46% от пълнолетните българи (19-64 г.) са ежедневни потребители на тютюневи или свързани с тях изделия**, а 89% от тях са заявили, че пушат само цигари.  Участниците […]
Проучването е проведено в периода 30.11. 2018 – 13.02.2019 г. по метода „лице в лице“ сред 673 мъже на възраст над 50 години от три вълни на национално представително проучване. Проучването е представително за мъжете в България във възрастовата категория над 50 години. Максималната статистическа грешка е ± 4.1%. 19% […]
Translate »