Младежи в действие – обучително събитие за млади пациенти-лидери

Национална пациентска организация организира събитие за младежи, които са или са били пациенти, с различни заболявания, част от които хронични, преминали са продължително лечение, претърпели трансплантация и други, за участие в обучително събитие, което ще Вижте още

Програма на събитието

Час 27.09.2019, петък 28.09.2019, събота 29.09.2019, неделя 30.09.2019, понеделник   09.00-10.30                 Пристигане. Регистрация. Настаняване. (Т2) Уменията, които ни помагат да общуваме по-добре. (Т5) Лидерство, лидерски стилове. Как Вижте още

Обучители

ХЕРМИНА ЕМИРЯН е психолог с 20 годишен опит в работата с неправителствени организации и теми свързани със социални услуги, образование, социална промяна и др. Водила е групи за взаимопощ за пациенти с онкологични заболявания. Занимава Вижте още

Място на провеждане и настаняване

Място: Първа локация, в която ще се провежда обучението и ще бъде основна за събитието: гр. Пловдив, х-л „Фламинго“, ул. Илия Иванов 8 Посетете сайта на хотела: http://www.flamingo2018.com Обучителната част ще се провежда в лоби Вижте още

Възстановяване на разходи

Скъпи участници, Национална пациентска организация ще покрие всички разходи по пътуването и престоя Ви. Разходите за престоя (храна, нощувка) са покрити от НПО в рамките на проект. Разходите за транспорт са за сметка на НПО Вижте още