Национална пациентска организация организира събитие за младежи, които са или са били пациенти, с различни заболявания, част от които хронични, преминали са продължително лечение, претърпели трансплантация и други, за участие в обучително събитие, което ще се проведе в Пловдив от 27 до 30 септември 2019 г. В обучението ще се […]
Час 27.09.2019, петък 28.09.2019, събота 29.09.2019, неделя 30.09.2019, понеделник   09.00-10.30                 Пристигане. Регистрация. Настаняване. (Т2) Уменията, които ни помагат да общуваме по-добре. (Т5) Лидерство, лидерски стилове. Как да работим за промяната, която искаме за общността ни? Среща на младежката група и планиране […]
ХЕРМИНА ЕМИРЯН е психолог с 20 годишен опит в работата с неправителствени организации и теми свързани със социални услуги, образование, социална промяна и др. Водила е групи за взаимопощ за пациенти с онкологични заболявания. Занимава се с различни обучения и тренинги. В последните години работи с учители и деца за […]
Място: Първа локация, в която ще се провежда обучението и ще бъде основна за събитието: гр. Пловдив, х-л „Фламинго“, ул. Илия Иванов 8 Посетете сайта на хотела: http://www.flamingo2018.com Обучителната част ще се провежда в лоби бара и прилежащата външна част на хотела. Втора локация: хотел „Афродита“ 2 (на 10 минути […]
Скъпи участници, Национална пациентска организация ще покрие всички разходи по пътуването и престоя Ви. Разходите за престоя (храна, нощувка) са покрити от НПО в рамките на проект. Разходите за транспорт са за сметка на НПО и са осигурени от частни дарители. За да възстановим средствата на Ви като участници е […]
Translate »