I-ви Национален конгрес на пациентските организации стартира в София. Конгресът се организира от Национална пациентска организация и е посветен на Лекарствената политика в България.

В периода 15-17 април 2011 г. в Бест Уестърн Хотел Експо (София, бул. „Цариградско шосе” №149) ще се проведе I-ви Конгрес на пациентските организации. Конгресът се организира от Национална пациентска организация и е посветен на Лекарствената политика в България. Конгресът ще бъде открит в 13:00 часа, като се очакват официални гости от Парламентарната комисия по здравеопазването, Министерство на здравеопазването и други институции и организации.

Във връзка с Конгреса, на 16 април 2011 г. (събота) от 18:30 часа в хотел Бест Уестърн Хотел Експо ще се проведе и пресконференция, на която на медиите ще бъде предоставена актуална информация относно хода на Конгреса, проведените дискусии, становищата на пациентите.

В Конгреса ще вземат участие над 100 представители на пациентски организации от всички райони на България. За пленарните сесии са поканени представители на всички институции, имащи отношение към лекарствената политика: МЗ, НЗОК, ИАЛ, Комисия по позитивен лекарствен списък, Комисия по цени, експерти в областта на лекарствената политика, представители на съсловните организации и други организации в сферата на здравеопазването.

В продължение на 3 дни участниците ще дискутират всички аспекти на лекарствената политика и ще обсъдят мерки и предложения в защита на пациентския интерес.

Част от актуалните теми, които ще бъдат обсъдени на Конгреса, са:

  • Перспективите пред лекарствената политика на България
  • Реимбурсацията и реимбурсните модели – предизвикателства и перспективи пред финансиращата институция
  • Пречките пред производителите за ранен и равен достъп на български граждани до качествени и безопасни лекарства
  • Лекарствена политика в онкологията, хемодиализата и други заболявания, изискващи скъпоструващо лечение
  • Лекарствена политика в трансплантациите и редките болести и др.

* * *

За транспортирането на представителите на медиите за пресконференцията е нает специален бус, на който ще има обозначителна табела „Национална пациентска организация”. Бусът ще ви очаква срещу централния вход на Националния стадион „Васил Левски” (на моста) и ще потегли в 18:00 часа.