Конкурс на Национална пациентска организация
за инициативи на пациентски организации
, членове на НПО 


КОНКУРСЪТ

Инициативата има за цел да насърчи организациите членове на Национална пациентска организация да споделят своите практики, които подобряват благосъстоянието на пациентите и инвестират в пациентското движение у нас. Конкурсът дава възможност на организациите да представят свои проекти, като същевременно се създаде среда за обмен на добри практики и опит. По този начин ще се демонстрира ролята на национално представителните организации и техните членове като ефективен партньор в здравния сектор, който играе ключова роля за подобряване на системата.


КРИТЕРИИ ЗА ИНИЦИАТИВАТА:

 • Организацията, предложила практиката, да е член на НПО;
 • Инициативата трябва да е реализирана, а не да е текущ проект;
 • Инициативата да е насочена пряко към подобряване благосъстоянието на пациентите и/или общности от пациенти, като може да бъде за:
  • застъпничество и защита на правата на пациенти;
  • решаване на значими проблеми;
  • преодоляване на икономически и социални бариери и предизвикателства;
  • подобряване на социалното и икономическото състояние на пациентите;
  • популяризиране на заболявания и/или достъп до лечение;
  • подобряване достъпа до лечение на конкретно заболяване.
 • Инициативата да е реализирана в партньорство с поне една от следните заинтересовани страни: институции, национални или местни органи на управление, неправителствени организации, търговски дружества, фармацевтична индустрия, здравни експерти, медии.

КОНКУРС – 2018

Победител
(Първо място)
Електронно медицинско досие за лицеви аномалии – http://emrfa.org Сдружение „Асоциация вродени лицеви аномалии – АЛА“ Постер Презентация
Победител
(Второ място)
„Заедно за невидимите деца на България“ Сдружение „Аутизъм Днес“ Постер Презентация
Победител
(Трето място)
Здравен мониторинг в ромската общност ЦМЕДТ „Амалипе“ Постер Презентация
Национална кампания „Кажи „не“ на страха, попитай ревматолог!“ Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит (АПРА) Постер Презентация
Книжката „Понго – редкият лилав слон“ Сдружение „Българско общество на пациентите с  пулмонална хипертония“ Постер Презентация
Финансиране на ембриотрансфер на размразени ембриони (зет) след процедура по ин витро оплождане Сдружение „Зачатие“ Постер Презентация
„Усмивки и движение” – еднодневно пътуване с теснолинейката до гара Цепина Сдружение ”2002 надежди“ Постер
Велопоход „Заедно“! споделянето е сила! Българска асоциация по хемофилия Постер
Инициатива „чешми за донорство“ Сдружение на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация Постер
Инициатива „Диабет? Действай днес, промени бъдещето!“ СНЦ  „Диабет-Кубрат” Постер
Център за психосоциална и физикална рехабилитация на лица с множествена склероза Фондация “МС общество – България” Постер

 

Translate »