26.11.2020 г., четвъртък, предконгресен ден
Час Събитие Линк за достъп Документи
18:00-18:10 Откриване Участвай тук
18:15-18:25 Провеждане на конгреса (програма, начин на провеждане, гости) – Ал. Миланов, НПО Участвай тук
18:25-18:40 Ретроспекция: какво постигна НПО за 10 години – В. Паскалев, УС на НПО Участвай тук 10 години НПО - Презентация
18:40-19:00 „Цели за устойчиво развитие 2030“ на ООН (SDGs 2030): здравеопазване (акценти) – Лиляна Чавдарова, НПО Участвай тук „Цели за устойчиво развитие 2030“ на ООН (SDGs 2030): Здравеопазване (акценти) - Презентация
19:00-19:30 Подготвяне на нов стратегически план на НПО и пациентските организации 2021-2030 – Ал. Миланов/ Ел. Котова, Н. Маева Участвай тук
19:30 Закриване на ДЕН 1
  27.11.2020 г., петък
Час Събитие Линк за достъп Документи
14:00-14:15 Официално откриване на IX-ти Национален конгрес на пациентските организации Участвай тук ПЪЛЕН ВИДЕОЗАПИС НА СЕСИЯТА ОТ 27.11.2020 г. (ДЕБАТИ)
14:15-16:00 Дебат: Устойчиво развитие на здравеопазването в България 2021-2030 Участници:
 • Проф. д-р Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването;
 • Г-н Филип Домански, Европейска комисия, Директорат по здравеопазване;
 • Доц. д-р Михаил Околийски, Офис на СЗО в България;
 • Д-р Станимир Хасърджиев, председател на НПО.
Гост-панелисти, представители на съсловни, браншови и други партньорски организации:
 • Български фармацевтичен съюз;
 • Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи;
 • БГФарма;
 • БАТЕЛ;
 • БОВЛ;
 • Пациентски организации.
Участвай тук  Д-р М.Околийски, СЗО-Цели за устойчиво развитие 2020-Презентация
16:00-16:30 Почивка
16:30-18:00 Дебат: Електронно здравеопазване в България – планове и предизвикателства Участници:
 • Г-н Валентин Мундров, ДА „Информационно обслужване“;
 • Г-н Кристиян Вилнер, Отдел „Е-здравеопазване“ към МЗ;
 • Д-р Надежда Тодоровска, Български Червен кръст;
 • Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването;
 • Българска асоциация за персонализирана медицина – БАПЕМЕД (д-р Явор Дренски)
Участвай тук 
18:00 Закриване на ДЕН 2
  28.11.2020 г., събота
Час Събитие Линк за достъп Документи
10:00-10:05 Откриване на сесията Участвай тук
10:05-11:30 10:05-11:00 11:00-11:15 11:15-11:30 Дебат: Дигитализация на здравеопазването
 • PERSIST Horizon 2020.
 • Дигитални технологии за пациенти – Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.
 • Виртуални пациентски общности
Участвай тук  PERSIST Horizon 2020 - Ива Вело, НПО - Презентация
11:30-11:45 Почивка
11:45-12:45 Включване в пазара на труда на хора с хронични заболявания и увреждания – мисия възможна? Представяне на напредъка на инициатива на НПО за трудова адаптация на лица с увреждания на пазара на труда Участвай тук Социални работници, НПО - Проект ОПРЧР - Презентация
12:45-13:30 Стратегически план 2021-2025
 • Основни теми и мисия.
 • Краткосрочни цели на НПО (2021-2025 г.).
Участвай тук
13:30 Закриване на ДЕН 3
  1.12.2020 г., вторник
Час Събитие Линк за достъп Документи
18:00-18:05 Откриване Участвай тук
18:05-19:30 Стратегически план на НПО 2021-2025 – Ал. Миланов/ Ст. Хасърджиев Ще се обсъждат стратегическите цели на НПО за следващите 5 години, които ще залегнат в стратегическия план, със следните акценти:
 1. Капацитет на пациентското движение;
 2. Пациентско включване;
 3. Достъпно, качествено и справедливо здравеопазване за всеки;
 4. Дигитализация и иновации.
Участвай тук
19:30 Закриване
  2.12.2020 г., сряда
Час Събитие Линк за достъп Документи
18:00-18:05 Откриване Участвай тук
18:05-19:30 Стратегически план на НПО 2021-2025 – Ал. Миланов/ Ст. Хасърджиев Ще се обсъждат стратегическите цели на НПО за следващите 5 години, които ще залегнат в стратегическия план, със следните акценти:
 1. Капацитет на пациентското движение;
 2. Пациентско включване;
 3. Достъпно, качествено и справедливо здравеопазване за всеки;
 4. Дигитализация и иновации.
Участвай тук
19:30 Закриване
  3.12.2020 г., четвъртък
Час Събитие Линк за достъп Документи
18:00-18:05 Откриване Участвай тук
18:05-19:00 Дигитални решения за телемедицина и достъп до здравеопазване Участвай тук Дигитални решения за телемедицина и електронен достъп до здравеопазване - Презентация
19:00 Закриване
4.12.2020 г., петък, Закриване на IX-ти Национален конгрес на пациентските организации
Час Събитие Линк за достъп Документи
18:00-18:05 Откриване Участвай тук
18:05-19:00 Закриване на конгреса:
 • Обратна връзка от участниците в конгреса;
 • Преглед на меморандума от конгреса.
Участвай тук
19:00 Закриване