Ние сме млади граждани и активни млади хора, отговорни пред своето бъдеще.

Нашата мисия: Млади хора за по-добро здравеопазване

Нашата визия: Всички млади хора имат шанс за развитие, без значение от здравословното им състояние.

Нашата цел: Информиране на младите хора за постигане на по-висока здравна култура и включването на младите хора във вземането на решения за здравето.

Translate »