На Общо събрание на Национална пациентска организация (НПО), проведено на 30 септември 2021 г., бе взето решение да бъде въведен годишен членски внос за организациите, членуващи в НПО, както и встъпителен членски внос за новоприети организации.

Годишният членски внос е на стойност 20.00 лв. (двадесет лева), като съответният е дължим от всяка организация, която е пълноправен член на НПО.

Встъпителният внос за новопостъпили членове е в размер на 20.00 (двадесет лева). Встъпителната вноска е дължима в срок до 3 месеца от приемането на организацията в структурата на НПО.

Годишният членски внос може да бъде заплатен по следните начини:

  • В брой на каса на EasyPay, посочвайки следните данни:

Получател на превода: Сдружение „Национална пациентска организация“

КИН: 1586876855

Описание: Годишна такса за членство в Национална пациентска организация за 2022 г.

  • Чрез банков превод, посочвайки следните данни:

Име на получателя: Сдружение „Национална пациентска организация“

IBAN на получателя: BG53ESPY40040091892625

Основание за превод: Годишна такса за членство в Национална пациентска организация за 2022 г.

  • Онлайн чрез формaта отдолу:

За заплащане на годишен членски внос към НПО:

Описание Сума
Годишна такса за членство в Национална пациентска организация за 2022 г. 20.00 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
 
За заплащане на встъпителен членски внос към НПО:

Описание Сума
Встъпителен внос за нови членове на Национална пациентска организация 20.00 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Translate »