Национална пациентска организация организира събитие за младежи, които са или са били пациенти, с различни заболявания, част от които хронични, преминали са продължително лечение, претърпели трансплантация и други, за участие в обучително събитие, което ще се проведе в Пловдив от 27 до 30 септември 2019 г.

В обучението ще се включат младежи от 18 до 29 г., които са с хронични заболявания, преминали са през продължително лечение или са претърпели различни животоспасяващи интервенции или са с потвърдена неработоспособност (с ТЕЛК).

В рамките на обучението ще бъде създадена група от активни младежи, които да се застъпват за правата на младите пациенти и които да подкрепят Национална пациентска организация в това да разбира по-добре основните проблеми пред младежите с различни заболявания и увреждания.

В четирите дни, с подкрепата на психолози и социални работници, младите хора ще обсъждат тревожността и емоционалните предизвикателства, с които се срещат младите хора, които са преминали през лечение или са с хронични заболявания. Ще се постави акцент върху уменията за лидерство и върху това как младежите да отстояват правата си. В рамките на събитието ще се работи и в малки групи за споделяне на опит, които ще се водят от пациенти с реален опит.


ЗАПИСВАНЕ


Обучението се финансира по проект „Младежи в действие – обучително събитие за младежи с увреждания и хронични заболявания“, финансиран по договор № РД04-66/01.07.2019 г., с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила“.

Програма на събитието

Час

27.09.2019, петък

28.09.2019, събота

29.09.2019, неделя

30.09.2019, понеделник

 

09.00-10.30

 

 

 

 

 

 

 

 

Пристигане. Регистрация. Настаняване.

(Т2) Уменията, които ни помагат да общуваме по-добре.(Т5) Лидерство, лидерски стилове. Как да работим за промяната, която искаме за общността ни?Среща на младежката група и планиране на последващи действия
10.30-11.00Почивка 😊Почивка 😊
11.00-12.30

(Т3) Емоции, конфликти, справяне с тревожността и трудните емоции

 

(Т6) Да направим план за действие – от личната промяна към промяната на общността ни
12.30-13.30ОбядОбядОбядОбяд
13.30-15.00

Въведение в обучението – „добре дошли“, представяне и запознаване, цели на обучението, очаквания.

 

(Т1) Основни права на пациентите, основни институции, как да защитаваме правата си?

 

(Т4) Мотивацията, която ни помага да постигаме важните неща в живота ни.

 

(Т7) Как да мобилизираме подкрепа за своите каузи и идеи?Отпътуване.
15.00-15.30Почивка 😊Почивка 😊Почивка 😊
15.30-17.30(Г1) Група за споделяне на опит(Г2) Група за споделяне на опит(Т8) Как да помагаме на другите? Ролята ни като застъпници за правата на други млади пациенти

19.30 ч.

 

ВечеряВечеряВечеря

Обучението се финансира по проект „Младежи в действие – обучително събитие за младежи с увреждания и хронични заболявания“, финансиран по договор № РД04-66/01.07.2019 г., с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила“.

Обучители

ХЕРМИНА ЕМИРЯН е психолог с 20 годишен опит в работата с неправителствени организации и теми свързани със социални услуги, образование, социална промяна и др. Водила е групи за взаимопощ за пациенти с онкологични заболявания. Занимава се с различни обучения и тренинги. В последните години работи с учители и деца за популяризиране на дарителството и доброволчеството. Специално място в сърцето й има храната, като мост между хората.

 
 
 
 
 
 

 
Румен Колев е психолог и обучител с 12-годишна практика. Притежава опит като управител на социална услуга за хора с тежки психични разстройства и работа с деца от уязвими общности. Притежава тесни интереси в спортната психология, като работи индивидуално и групово със спортисти и отбори. Води тренинг-семинари на деца и младежи, учители, общински и корпоративни служители, както и деятели в спорта по теми в сферата на психологията. Негов проект за реформа в психично-здравна система е класиран на второ място в Европа в конкурс на Европейската комисия. Докторант по педагогическа и възрастова психология и основател на Фондация „Булгари“.
 

Обучението се финансира по проект "Младежи в действие – обучително събитие за младежи с увреждания и хронични заболявания“, финансиран по договор № РД04-66/01.07.2019 г., с финансовата подкрепа на Фонд "Социална закрила".

Място на провеждане

Място:

Първа локация, в която ще се провежда обучението и ще бъде основна за събитието: гр. Пловдив, х-л „Фламинго“, ул. Илия Иванов 8

Посетете сайта на хотела: http://www.flamingo2018.com

Обучителната част ще се провежда в лоби бара и прилежащата външна част на хотела.

Втора локация: хотел "Афродита" 2 (на 10 минути пешеходно разстояние от основния хотел, в който провежда събитието).

Посетете сайта на хотела: http://afroditabg.com/w/p/s/4/bg

Настаняването ще бъде в двойни стаи, в зависимост от пола на участниците. На разположение ще бъдат и апартаменти в хотела, в които участници ще могат да бъдат настатени по двойки в стаи, но и в общо за апартамента помещение.


Как да пристигнете до хотел "Фламинго"?
 
Най-лесният вариант да стигнете до хотела е да вземете такси от автогарата или жп гарата в Пловдив.
Препоръчваме да вземете такси с номера 032 9199, 032 9999, 032 6155.
 
Когато се качите на таксито, моля посочете адреса, на който отивате (х-л "Фламинго", ул. Илия Иванов 8). Платете с лични средства, като не забравяте да вземете касовата си бележка, за да възстановим средствата.

Обучението се финансира по проект "Младежи в действие – обучително събитие за младежи с увреждания и хронични заболявания“, финансиран по договор № РД04-66/01.07.2019 г., с финансовата подкрепа на Фонд "Социална закрила".

 
 

 

Възстановяване на разходи

Скъпи участници,

Национална пациентска организация ще покрие всички разходи по пътуването и престоя Ви.

Разходите за престоя (храна, нощувка) са покрити от НПО в рамките на проект. Разходите за транспорт са за сметка на НПО и са осигурени от частни дарители. За да възстановим средствата на Ви като участници е необходимо да ги направите за собствена сметка и да ни представите в рамкитена събитието попълнен формуляр за реимбурсация.

Средствата ще бъдат възстановени по банковата Ви сметка до 14 дни след провеждане на събитието.

Важно е да знаете:

  • Ако пътувате с автобус или влак, запазете билета си. Ако ползвате такси в Пловдив, за да стигнете до хотела, молим запазете и касовата бележка!
  • Ако пътувате с кола, необходимо е да заредите гориво, като съобразите количеството гориво със средния разход на автомобила на 100 км., както и километрите от населеното място, от което тръгвате, до Пловдив. Важно е да вземете фактура на името на Националната пациентска организация (данните са по-долу).

ФОРМУРЯР ЗА РЕИМБУРСАЦИЯ

ПЪТЕН ЛИСТ


ДАННИ ЗА ФАКТУРА

Сдружение "Национална пациентска организация"
Булстат: 175840628
МОЛ: Станимир Хасърджиев
Адрес: ул. Любен Каравелов 3, ет. 3, ап. 5

Важно: Не сме регистрирани по ДДС!


Обучението се финансира по проект "Младежи в действие – обучително събитие за младежи с увреждания и хронични заболявания“, финансиран по договор № РД04-66/01.07.2019 г., с финансовата подкрепа на Фонд "Социална закрила".

Translate »