Националната пациентска организация и CredoWeb стартират PatientsWeb University за обучение по европейски стандарти

 Националната пациентска организация (НПО) надгражда един от най-успешните си проекти „Университет за пациенти “сдигитално обучение на пациенти, които ще имат водеща роля в лечението на социално значими хронични заболявания.  Проектът Patients Web University се реализира в партньорство с най-голямата комуникационна платформа в здравеопазването CredoWeb.

„Идеята е пациентът да бъде подкрепен и информиран максимално, за да се включи активно във всички дейности, засягащи живота и здравето му,“обясни д-р Станимир Хасърджиев, директор на НПО и уточни, че това е смисълът на пациент-центрираната здравна система.

Съвместната инициатива ще стартира с обучение на пациенти в сферата на онкологията и сърдечно-съдовите заболявания, тъй като там е най-осезаема необходимостта от практическа, психологическа помощ, проверка на нежеланите лекарствени реакиции и терапевтичния ефект. На слeдващ етап спектърът ще се разшири.

Обучението ще се провежда на 3 нива. Първото ще е базово с основни познания и подкрепа, свързана с конкретните заболявания и терапии за пациенти и близките, които се грижат за тях. Второто ще бъде с цел подготовка на представители на пациентите, които да участват в създаването важни национални документи, наредби, регулации, взимане на решения за реимбурсиране на лекарства. Част от тях ще могат да бъдат и консултанти при провеждане на клинични проучвания, оценка на здравните технологии и ефективност на терапията на национално ниво. Третото ниво ще е за професионални експерти, които ще имат компетентност да обучават други пациенти.

Обучението ще стъпи на образователните стандарти, програми и материали на Европейската пациентска академия за терапевтични иновации (EUPАТI) и има амбицията да се структура като нейно звено на национално ниво.

Цялата организация на обучение, програмното форматиране и сертифицирането на обучените ще става с активното участие на Научен борд, в който ще се включат изтъкнати специалисти в областта на фармацията, фармакоикономиката и оценката на здравните технологии.

Обучението ще е безплатно, на достъпен език, с множество интерактивни възможности според най-актуалните дигитални стандарти, които ще бъдат на разположение на пациентите 24/7.

Обучението на пациентите е от съществено значение в дигиталната ера на здравеопазване, тъй като е фактор за по-успешно управление на хроничните заболявания и  по-добри резултати в терапията.

Всеки втори пациент, който е диагностициран и има правилно назначено лечение, не приема стриктно лекарствата си, показва статистиката. Ниската степен на придържане към терапията е причина за близо 200 000 смъртни случая в Европа годишно, а загубите възлизат на 125 млрд. евро.

Слабата информираност на пациентите е водеща причина, което е сериозен проблем особено при странични ефекти от лечението и полипрагмазия (когато пациентът приема 5+ лекарства). По данни на EuropeanJournalofPublic Health България е европейски лидер по здравна неграмотност. Сравнително изследване след 8 държави показва, че у нас 62,1% от населението е с неадекватна или проблематична здравна грамотност, като при 26,9% положението е критично. След нас са Испания и Австрия, където обаче процентът на най-неадекватните здравно е по-малък. 

Пациентите трябва да бъдат обучени  за самостоятелно справяне и да формират устойчиви умения за самопомощ, убедени са от НПО. Според статистиката поради голямата си натовареност медицинските специалисти не могат да се справят пълноценно с тази задача - в рамките на 1 преглед  пациентът получава 7-9 минути внимание, като тенденцията е да се съкрати още. Затова по-смислено е професионален експерт пациент да се включи в този процес, тъй като никой не знае по-добре от самия пациент кое е добре за него.

CredoWeb e авторитетна и защитена среда за медицинска комуникация, доказала се вече повече от 10 г., в която пациентите ще могат да разчитат на подкрепа и да се обучават интерактивно в комфорта на дома си, каза управителят Александра Велева-Мариновска. Тя напомни, че в нея участват 15 000верифицирани лекари, а информацията едостоверна и експертна.

Новият обучителен хъб ще подпомогне и държавните институции в здравеопазването за презициране и подобряване на важни решения (цени, реимбурсиране и др.) В дългосрочен план този проект може да допринесе за оптимизиране на разходите за лекарства.