Бързият достъп до лечение и правилното проследяване означава добро качество на живот на пациентите с хронични заболявания!

В България повече от 180 000 са пациентите с хронични заболявания. Техните страдания и предизвикателства с хронично заболяване са всекидневно изпитание.


В XXI век пациентите с хронични заболявания са принудени да бъдат туристи, за да получат лечение и проследяване от лекаря си.

Към момента, въпреки удължаването на валидността на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти в рамките на извънредната епидемична обстановка, остава дългосрочно неразрешен въпросът за бюрократичния път, през който преминават пациентите, за да получат своята терапия.

Практиката налага пациентите да преминат през различни стъпки, сред които физически преглед при експертна лекарска комисия, обикновено разположено само в столицата и няколко големи града. Комисията одобрява предложените от лекуващия лекар на пациента лекарствени продукти за лечение на съответното заболяване, като издава протокол за определен период от време. И това се случва, след като пациентът е подготвил и представил изискуемите изследвания и отговаря на необходимите изисквания на НЗОК за лечение на съответно заболяване.

Така се налага се пациентите да пътуват, да чакат в болниците за одобрение от комисиите, което освен, че изисква пари и време, в ситуация на пандемия е и доста рисковано. В допълнение, много от лекарите в комисиите също са изложени на по-висок риск от инфектиране.

Цялата логистика също така противоречи на смисъла от всякакви мерки срещу COVID-19.В същото време,

Националната пациентска организация е алармирана за случаи на пациенти, които отказват терапия, защото не искат да се подлагат на допълнителния здравен риск, който носи одобрението им за получаване на протокол.

Освен това, при настоящата ситуация на служебно удължени протоколи лекарите не получават никакви средства за извършената дейност за тези техни пациенти по линия на здравната каса.

Ние, в Националната пациентска организация, считаме, че трябва да се намери начин да се улесни пътят на пациента до лечение, без да пътува из цялата страна, както и лекарите в експертните комисии да получават достойно заплащане за експертизата си.

COVID-19 само обостри проблема с достъпа до терапия, но и без пандемия у нас се чака с месеци за получаване на протокол и пациентите са принудени да преминават през редица административни бариери, нямащи отношение към подобряване на състоянието им. Това се случва единствено в България от страните в ЕС.

Този проблем може и следва да бъде решен посредством регламентиране на възможността за достъп до неприсъствен, дистанционен преглед в условията на извънредна епидемична обстановка и по преценка на лекаря, извършван от специализирана комисия или от специалист по профила на заболяването при: 
1. първоначално кандидатстване за лечение;
2. при кандидатстване за продължаване на лечението;
3. при смяна на терапията (или промяна на дозовия режим).

Документите и изследванията на пациента могат да бъдат проверени онлайн от Комисията. Същевременно основната грижа за лечението и проследяването на пациента да имат лекарите по места, каквато е практика и в момента.

Translate »