Петият Национален конгрес на пациентските организации събра представители на институциите и пациентите във Витоша Парк Хотел, София, в периода 29-31 май 2015 г.

Най-големият пациентски форум бе открит с приветствени речи от министъра на здравеопазването, д-р Петър Москов; д-р Даниела Дариткова-Проданова, председател на Комисия по здравеопазването; д-р Димитър Петров, подуправител на НЗОК; д-р Галинка Павлова, зам.-председател на БЛС; доц. Александра Савова, член на НСЦРЛП; проф. Илко Гетов, председател на БФС и г-жа Петя Найденова, зам.-председател на БАПЗГ.

Ежегодното събитие на Национална пациентска организация (НПО) беше посветено на темата: „Достъп до качествени здравни грижи и лечение на пациентите в България”.

Първият ден започна със специален дискусионен панел на тема „Реформите в здравеопазването – в полза на българския пациент“, по време на който бяха дискутирани предстоящите реформи в сектора, както и представените данни от проучване сред пациентските организации от членската мрежа на НПО по отношение на промените в здравеопазването.

Петият Национален конгрес на пациентските организации събра над 160 участника от България и чужбина, като в програмата му бяха заложени темите за достъпа до лекарствени продукти, здравни услуги и качествени грижи, представяне на новосформираното Партньорство за здраве и др. Беше отделено и специално внимание на работните групи, посветени на реформите в лекарствената политика, организацията на системата и управлението на лечебните заведения.

Темата на тазгодишното издание на Конгреса е „Достъп до качествени здравни грижи и лечение на пациентите в България”. В рамките на специален дискусионен панел с представители на институциите, посветен на темата „Реформите в здравеопазването – в полза на българския пациент“, бяха изнесени данни от анкета за болничната реформа, проведена през месец май 2015 г. сред пациентски организации от мрежата на Национална пациентска организация (НПО).


ПРОГРАМА НА ФОРУМА

Ден I - 29.05.2015 г. (петък)

11:00–13:00 Регистрация

13:00–13:30 Официално откриване. Приветствени речи.

13:30–15:30 Дискусионен панел: „Реформите в здравеопазването – в полза на българския пациент“

Модератор: д-р Станимир Хасърджиев, председател на НПО

Участници:

 • д-р Петър Москов, Министър на здравеопазването
 • д-р Даниела Дариткова-Проданова, Председател на Комисия по здравеопазването
 • д-р Димитър Петров, Подуправител на Национална здравноосигурителна каса
 • доц. Александра Савова, Член на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
 • д-р Венцислав Грозев, Председател на Български лекарски съюз

15:30–16:00 Кафе-пауза

16:00–17:15 I-ва пленарна сесия: „Достъп до лекарствени продукти“

 • „Иновативни лекарствени терапии – за ползата от тях и доколко са достъпни за българските пациенти“, г-н Деян Денев, изпълнителен директор на ARPharM
 • „Биоподобни медикаменти – Quo vadis?“, проф. Георги Момеков, дм, председател на Българското научно дружество по фармация
 • „Приложението на биотехнологични лекарствени продукти“, д-р Борислав Борисов, експерт по лекарствена политика и фармакоикономика

Дискусия

17:15–17:30 Кафе пауза

17:30–18:30 II-ра пленарна сесия: „Партньорството в здравеопазването – правилният подход за силно здравеопазване“

 • „Пациентското движение – обединено в една платформа“, г-н Стефан Маринов, председател на Сдружение „Пациентска мрежа“
 • „Ролята на пациента в изграждането на здравни политики“, д-р Иван Вецев, експерт „Достъп до лечение” в Национална пациентска организация
 • Представяне на инициативата „Партньорство за здраве“, д-р Станимир Хасърджиев, секретар на „Партньорство за здраве”

Дискусия

18:30–19:30 Обща снимка и свободно време

19:30– Вечеря

Ден II - 30.05.2015 г. (събота)

8:00–9:30 Закуска

9:30–11:00 III-та пленарна сесия: „Достъп до здравни услуги“

 • „Ролята на качествената диагностика за постигане на ефективно лечение“, д-р Веселина Колева, дм, началник Клинична лаборатория в МБАЛ „Токуда Болница София“
 • „Клинични изпитвания и ролята на осведомения пациент“, д-р Мариан Ангелов, Българска асоциация по клинични проучвания
 • „Качеството и достъпността на медицинските услуги като интегрални измерители в здравеопазването“, д-р Радко Велков, организационен секретар на СОББ
 • „Банковото кредитиране – възможната алтернатива за достъп до лечение“, г-жа Изабела Дойчинова, началник „Отдел продажби, клонова мрежа, банкиране на дребно“, ОББ

Дискусия

11:00–11:15 Кафе пауза

11:15–12:30 Работни групи по теми, свързани с реформата в здравеопазването*:

 • „Реформи в лекарствената политика“
 • „Реформа в организацията на здравеопазването“
 • „Качество на здравната система“

12:30–13:30 Обяд

13:30–14:45 Работни групи по теми, свързани с реформата в здравеопазването*:

 • „Реформи в лекарствената политика“
 • „Реформа в организацията на здравеопазването“
 • „Качество на здравната система“

14:45–15:30 Обобщаване на резултатите от работните сесии

15:30–16:00 Кафе пауза

16:00–17:30 Провеждане на Общо събрание на Национална пациентска организация

17:30–20:00 Свободно време

20:00– Гала вечеря

Ден III - 31.05.2015 г. (неделя)

8:00–9:30 Закуска

9:30–11:00 Обобщение и гласуване на меморандум от Конгреса

11:00–12:00 Освобождаване на стаите и свободно време

12:00–13:00 Обяд и отпътуване

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Дискусионен панел: „Реформите в здравеопазването – в полза на българския пациент“

I -ва пленарна сесия: „Достъп до лекарствени продукти“

II -ра пленарна сесия: „Партньорството в здравеопазването – правилният подход за силно здравеопазване“

III-та пленарна сесия: „Достъп до здравни услуги“

Презентация от работни групи

МЕМОРАНДУМ

В заключителната част на Петия Национален конгрес на пациентските организации делегатите и гостите приеха Меморандум, който обединява позицията на пациентите по ключовите проблеми в здравеопазването.

В продължение на 3 дни представители на институции и пациентски организации от цяла България обсъждаха реформите в здравеопазването и достъпа до качествени здравни грижи и лечение на пациентите. По време на втория ден, в рамките на две работни сесии, посветени на темите „Качество на здравната система“, „Реформа в организацията на здравеопазването“ и „Лекарствена политика“, пациентите дискутираха необходимите промени в системата на българското здравеопазване. Участниците стигнаха до изводи и препоръки за подобряване на здравноосигурителната система, извънболничната помощ, болничната реформа, лекарствената политика и качеството на здравеопазването.

Отчитайки факта, че България заема челни места по смъртност от заболявания, които могат да бъдат превентирани, детската смъртност е сред най-високите в Европа, процентът заболяваемост от редица социално-значими заболявания е висок, както и че българската здравна система е най-скъпата в Европа, с най-висок процент на доплащане от страна на пациентите, участниците в Конгреса отправиха своите препотъки към институциите за подобряване на здравната система.

Основните изводи от събитието бяха обобщени и обединени в Меморандум за необходимостта от реформа и подобряване на качеството на здравеопазването. С изготвения Меморандум пациентската общност се обявява категорично в подкрепа за спешна реформа, която да постави пациента в центъра на здравеопазването. Документът беше гласуван от всички участници в Конгреса, като предстои той да бъде представен на институциите в сферата на здравеопазването.

Основните акценти от Меморандума включват:

 1. Незабавна и спешна реформа на цялостната организация на здравеопазването, с цел подобряване качеството на живот на пациентите;
 2. Подобряване ефективността на системата на здравеопазването и реформа, базирана на доказателства;
 3. Система, основана на нуждите и потребностите на пациентите, в която пациентът е равнопоставен партньор във взимането на решения за собственото му лечение;
 4. Реформа, която ще гарантира солидарността, справедливостта и равнопоставеността на здравната система, както и равен достъп до качествени здравни грижи за всвички граждани.

Пълния текст на меморандума може да прочетете ТУК.

Вижте още:

Translate »