В продължение на два дни, в рамките на VII Национален конгрес на пациентските организации (26-27.10.2018 г.), бяха разисквани изключително важните теми за бъдещето на сектора на здравеопазването, сред които реформата в здравноосигурителния модел, създаването на национални програми за скрининг и профилактика на социалнозначимите заболявания, значението на биоподобните и генеричните продукти и др.

Сред официалните гости на събитието бяха д-р Даниела Дариткова-Проданова, председател на Комисия по здравеопазването към 44-то Народно събрание, г-жа Жени Начева, заместник-министър на здравеопазването, доц. Михаил Околийски, експерт в офиса на Световната здравна организация за България, д-р Надежда Тодоровска, заместник-председател на БЧК, г-жа Светла Несторова, председател на Асоциация на българските застрахователи, д-р Нели Нешева, член на УС на БЛС, г-жа Петя Недкова, председател на Националния съвет по качество в БАПЗГ, д-р Тонка Върлева, директор на Дирекция „Промоция и профилактика на болестите и зависимостите” към Министерство на здравеопазването и други.

В рамките на втория ден се представи, обсъди и гласува проект на меморандум на пациентските организации, който да бъде разпратен до всички институции, работещи в сферата на здравеопазването.

Пациентските организации единодушно обявиха, че са готови да подкрепят всяка реформа, която е в унисон с Целите за устойчиво развитие на ООН, призоваващи за Универсално здравно покритие до 2030 г., според които достъпът до здравни услуги и терапии е основополагащо човешко право и които поставят пациента в центъра на системата на здравеопазването.

Целият документ представлява т.нар. Пътна карта (Road map), в който подробно са разписани конкретните стъпки в следните пет сфери на действие, с които да се постигне Универсално здравно покритие за всички до 2030 г. Те включват:

 • Осигуряване на качество в предоставянето на грижи в целия ЕС
 • Ангажимент към устойчиви инвестиции в здравеопазването
 • Насърчаване на достъпността на продуктите и услугите за здравеопазване
 • Осигуряване на достъп до холистична гама от здравни и социални услуги
 • Елиминиране на дискриминацията, с която пациентите се сблъскват в здравеопазването.

Седмият Национален конгрес на пациентските организации се реализира под патронажа на Комисия по здравеопазването и Министерство на здравеопазването и в програмата му бяха застъпени темите за развитието на здравноосигурителния модел в България, постигнато и желано в сферата на електронното здравеопазване, значението на националните програми за скрининг и профилактика на социалнозначимите заболявания, употребата на биоподобните и генерични продукти, представяне на добри практики на пациентски организации от България, Македония и Румъния и т.н.

В него взеха участие над 150 представители на пациентски организации от цяла България, чуждестранни гости от Македония и Румъния, представители на българските институции, съсловни организации, асоциации и обединения в сферата на здравеопазването, застрахователни дружества, здравни експерти и индустрия.


Пътна карта за Универсално здравно покритие за всички до 2030 г.

ДОКЛАД от проведения конгрес


ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ СЕДМИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС НА ПАЦИЕНТСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

  • Националните програми за социалнозначими заболявания: политики за изследване и скрининг“, д-р Тонка Върлева, директор на Дирекция „Промоция и профилактика на болестите и зависимостите” към Министерство на здравеопазванет

Информация за конгреса

Вече девета година Национална пациентска организация продължава мисията си да разработва здравни политики, да реализира кампании в помощ на пациента, да  го обучава и насърчава в грижата за собственото му здраве.

 

Един от приоритетните проекти на НПО е Националният конгрес на пациентските организации, който се превърна в ежегодното събитие, на което се събират всички организации под шапката на Сдружението, за да обсъдят актуалните теми с институциите, с експерти от областта на здравеопазването, съсловни организации, международни пациентски лидери, политици, представители на фармацевтичната индустрия и др.

 

През годините Конгресът се утвърди като значимо събитие в сферата на здравеопазването, на което от една страна се разискват приоритетните за пациентското движение теми, но и се поставят в дневния ред на институциите акцентите от областта на здравеопазването, които се дефинират на базата на дискусии, като се търсят взаимоизгодни решения за всички заинтересовани страни. 

 

Седмият конгрес на НПО ще се проведе в София и ще бъде на тема: „Бъдещето на здравеопазването в България“.

 

В контекста на текущите здравни и социални реформи в последните години основните акценти, които ще залегнат в дневния ред на събитието, и които са от изключително важно значение не само за пациентското движение, но и за всички граждани на страната ни, са:

 • развитието на здравноосигурителния модел,
 • електронно здравеопазване,
 • персонализирана медицина,
 • разширяване на извънболничната помощ и профилактика на хроничните заболявания,
 • биоподобните лекарства.

В рамките на специално обособени части от програмата ще бъдат организирани и допълнителни сесии за членовете на НПО, които да демонстрират добрите практики на техните организации, като тези, които ще имат възможност да представят проектите си, ще бъдат избрани чрез конкурс.

 

В края на събитието в меморандум ще бъдат очертани препоръките на пациентите, с цел подобряване на здравните политики на България и осигуряването на по-добро бъдеще на българския пациент.

 

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Логистична информация

Период за провеждане: 26-27 октомври 2018 г. (петък и събота) 

Място за провеждане: гр. София, в хотел Метрополитън****

Адрес: бул. Цариградско шосе 64, жк. Младост 1, София

Телефон на хотела: 02 424 7900

Важна информация относно реимбурсацията на разходите и настаняването:

 1. Националната пациентска поема разходите за настаняване, храна и транспорт за 2-ма представители от организация.

 2. Участниците ще бъдат настанени в двойни стаи, като бъдат разпределени в зависимост от половата им принадлежност.

 3. Конгресът ще стартира на 26 октомври от 10:00 часа. Ето защо е необходимо така да планирате пътуването си, че да пристигнете преди официалното начало на Конгреса.

Заявки за участие се приемат до 30 септември 2018 г.

Попълнете регистрационната карта тук.

Програма

Ден I (петък)

09:00–10:00     Регистрация

10:00–10:30     Официално откриване. Приветствени речи.

10:30–12:30     Дискусионен панел на тема: „Здравноосигурителният модел в България – стъпки в правилната посока към здравеопазване, основано на стойността“

 • д-р Даниела Дариткова-Проданова, председател на Комисия по здравеопазването
 • представител на Министерство на здравеопазването
 • представител на Национална здравноосигурителна каса
 • доц. Михаил Околийски, експерт в офиса на Световната здравна организация
 • г-жа Светла Несторова, председател на Асоциацията на българските застрахователи

Модератор: д-р Станимир Хасърджиев, председател на НПО

12:30–13:30     Работен обяд

13:30–15:30     Дискусионна сесия: „Електронното здравеопазване в България – постигнато и желано”

 • „Развитие на електронното здравеопазване. Изграждане на Национална здравна информационна система”, г-н Кристиян Вилнер, началник отдел „Електронно здравеопазване“, дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване“ към Министерство на здравеопазването
 • HD стандартът в медицината е тук!”, г-н Ивайло Дачов, създател на „Чек Пойнт Кардио” ООД
 • Ползи от електронното здравеопазване за пациентите, адв.д-р Мария Петрова, специалист по медицинско право, изпълнителен директор на Европейския институт по здравно право, здравен мениджмънт и обществено здраве, експерт към ESPON в проекта E-health

Модератор: адв. Андрей Дамянов, зам.-председател на НПО

15:30–16:00     Кафе пауза

16:00–17:30     Дискусионна сесия: „Ролята на биоподобните и генеричните продукти в подсигуряването на широк достъп до лечение”.

 • „Биоподобните – митове и реалност“, д-р Житомир Петруняшев, Мениджър Бизнес Екип от ЕГИС Фармасютикълс
 • г-н Деян Денев, Директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM)
 • маг.-фарм. Маргарита Грозданова - член на УС на Български фармацевтичен съюз
 • д-р Галя Кондева, директор на дирекция „Лекарствени продукти и контрол по предписване и отпускане” в Национална здравноосигурителна каса

Модератор: д-р Иван Вецев, експерт „Достъп до лечение” в НПО

17:30–19:30     Обща снимка и свободно време

19:30–              Официална вечеря                                                                                

Ден II (събота)

8:00–9:30          Закуска

9:30–12:00         Пленарна сесия: Социалнозначими заболявания – превенция, скрининг и подобряване на грижите за пациентите

Звено ОНКОЛОГИЯ

 • „Профилактиката – крайъгълен камък в борбата с онкологичните заболявания”, проф. Здравка Валерианова, специалист по медицинска онкология, ръководител на Национален раков регистър

Звено ДИАБЕТ И КАРДИОЛОГИЯ

„Диабет и сърдечносъдови заболявания”, д-р Вера Налджиева, ендокринолог в МЦ

Св. Пантелеймон ЕООД – Пловдив

Звено ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 • д-р Тонка Върлева, директор на дирекция „Промоция и профилактика на болестите и зависимостите” към Министерство на здравеопазването
 • проф. Людмила Матева, председател на Българска асоциация за изучаване на черния дроб

Звено ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА

 • „Персонализираната медицина - мисия невъзможна без активно участие на пациентските организации“, г-жа Анета Пиперкова, член на УС на Българска Асоциация за Персонализирана Медицина

12:00–13:00        Работен обяд

13:00–15:00        IV пленарна сесия: „Обмен на добри практики и ролята на национално представителната организация като ефективен партньор в здравеопазването” – част 1

 • Представяне на проекти на организации от структурата на НПО, които са реализирани на основата на сътрудничество между всички заинтересовани страни – пациенти, институции и индустрия

Модератор: Александър Миланов, програмен мениджър в НПО 

15:00–15:30        Кафе пауза

15:30–17:00        V пленарна сесия: „Обмен на добри практики и ролята на национално представителната организация като ефективен партньор в здравеопазването” – част 2

 • Предизвикателствата пред национално представителните организации
 • Представяне на добри практики от организации от Сърбия, Македония и Румъния – възможности за сътрудничество

Модератор: Наталия Маева, член на УС на НПО

17:00–17:30        Обобщаване на резултатите от Конгреса и награждаване на най-добрите проекти от конкурса „Споделената промяна”

17:30–19:30        Свободно време                                    

19:30–                 Вечеря

Регистрационна форма

Конкурс


КОНКУРСЪТ

Инициативата има за цел да насърчи организациите членове на Национална пациентска организация да споделят своите практики, които подобряват благосъстоянието на пациентите и инвестират в пациентското движение у нас. Конкурсът дава възможност на организациите да представят свои проекти, като същевременно се създаде среда за обмен на добри практики и опит. По този начин ще се демонстрира ролята на национално представителните организации и техните членове като ефективен партньор в здравния сектор, който играе ключова роля за подобряване на системата.


КРИТЕРИИ ЗА ИНИЦИАТИВАТА:

 • Организацията, предложила практиката, да е член на НПО;
 • Инициативата трябва да е реализирана, а не да е текущ проект;
 • Инициативата да е насочена пряко към подобряване благосъстоянието на пациентите и/или общности от пациенти, като може да бъде за:
  • застъпничество и защита на правата на пациенти;
  • решаване на значими проблеми;
  • преодоляване на икономически и социални бариери и предизвикателства;
  • подобряване на социалното и икономическото състояние на пациентите;
  • популяризиране на заболявания и/или достъп до лечение;
  • подобряване достъпа до лечение на конкретно заболяване.
 • Инициативата да е реализирана в партньорство с поне една от следните заинтересовани страни: институции, национални или местни органи на управление, неправителствени организации, търговски дружества, фармацевтична индустрия, здравни експерти, медии.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ / СРОКОВЕ ЗА УЧАСТИЕ / НАГРАДИ

Всяка организация, която желае да се включи в конкурса, може да изпрати попълнения формуляр, приложен по-долу, до 30 септември 2018 г. на еmail: office@npo.bg и alexander.m@npo.bg

Предложените инициативи ще бъдат оценени от независимо жури, в което ще вземат участие представители на Етичната комисия на НПО, съсловни организации в сферата на здравеопазването, журналисти и представители на здравни институции и др.

Проектите ще бъдат представени в рамките на изложба по време на Седмия Национален конгрес на пациентските организации и ще бъдат презентирани в рамките на IV пленарна сесия: „Обмен на добри практики и ролята на национално представителната организация като ефективен партньор в здравеопазването”. Като допълнение към това те ще бъдат представени на интернет страницата на Сдружението и в бюлетина, който се разпраща до всички партньори.

Отличените организации и техните инициативи ще получат финансови награди както следва:

 • 1 място – 1000 лева
 • 2 място – 500 лева
 • 3 място – 300 лева

Наградите ще бъдат предоставени под формата на парично дарение, което да подкрепи дейността на организацията, насочена пряко към пациентската общност.

 


ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ


ГАЛЕРИЯ

Translate »