В продължение на два дни, в рамките на VII Национален конгрес на пациентските организации (26-27.10.2018 г.), бяха разисквани изключително важните теми за бъдещето на сектора на здравеопазването, сред които реформата в здравноосигурителния модел, създаването на национални програми за скрининг и профилактика на социалнозначимите заболявания, значението на биоподобните и генеричните продукти и др.

Сред официалните гости на събитието бяха д-р Даниела Дариткова-Проданова, председател на Комисия по здравеопазването към 44-то Народно събрание, г-жа Жени Начева, заместник-министър на здравеопазването, доц. Михаил Околийски, експерт в офиса на Световната здравна организация за България, д-р Надежда Тодоровска, заместник-председател на БЧК, г-жа Светла Несторова, председател на Асоциация на българските застрахователи, д-р Нели Нешева, член на УС на БЛС, г-жа Петя Недкова, председател на Националния съвет по качество в БАПЗГ, д-р Тонка Върлева, директор на Дирекция „Промоция и профилактика на болестите и зависимостите” към Министерство на здравеопазването и други.

В рамките на втория ден се представи, обсъди и гласува проект на меморандум на пациентските организации, който да бъде разпратен до всички институции, работещи в сферата на здравеопазването.

Пациентските организации единодушно обявиха, че са готови да подкрепят всяка реформа, която е в унисон с Целите за устойчиво развитие на ООН, призоваващи за Универсално здравно покритие до 2030 г., според които достъпът до здравни услуги и терапии е основополагащо човешко право и които поставят пациента в центъра на системата на здравеопазването.

Целият документ представлява т.нар. Пътна карта (Road map), в който подробно са разписани конкретните стъпки в следните пет сфери на действие, с които да се постигне Универсално здравно покритие за всички до 2030 г. Те включват:

  • Осигуряване на качество в предоставянето на грижи в целия ЕС
  • Ангажимент към устойчиви инвестиции в здравеопазването
  • Насърчаване на достъпността на продуктите и услугите за здравеопазване
  • Осигуряване на достъп до холистична гама от здравни и социални услуги
  • Елиминиране на дискриминацията, с която пациентите се сблъскват в здравеопазването.

Седмият Национален конгрес на пациентските организации се реализира под патронажа на Комисия по здравеопазването и Министерство на здравеопазването и в програмата му бяха застъпени темите за развитието на здравноосигурителния модел в България, постигнато и желано в сферата на електронното здравеопазване, значението на националните програми за скрининг и профилактика на социалнозначимите заболявания, употребата на биоподобните и генерични продукти, представяне на добри практики на пациентски организации от България, Македония и Румъния и т.н.

В него взеха участие над 150 представители на пациентски организации от цяла България, чуждестранни гости от Македония и Румъния, представители на българските институции, съсловни организации, асоциации и обединения в сферата на здравеопазването, застрахователни дружества, здравни експерти и индустрия.


Пътна карта за Универсално здравно покритие за всички до 2030 г.

ДОКЛАД от проведения конгрес


ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ СЕДМИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС НА ПАЦИЕНТСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

    • Националните програми за социалнозначими заболявания: политики за изследване и скрининг“, д-р Тонка Върлева, директор на Дирекция „Промоция и профилактика на болестите и зависимостите” към Министерство на здравеопазванет

ГАЛЕРИЯ

Translate »