Ние сме млади граждани и активни млади хора, отговорни пред своето бъдеще.

Нашата мисия

Млади хора за по-добро здравеопазване

Нашата визия

Всички млади хора имат шанс за развитие, без значение от здравословното им състояние.

Нашата цел

Информиране на младите хора за постигане на по-висока здравна култура и включването на младите хора във вземането на решения за здравето.

Коя е нашата кауза?

Ние информираме младите хора на здравна култура, популяризираме проблемите и трудностите им, и участваме ангажирано в търсенето на решения, които да правят живота на младите пациенти по-добър.

Какво правим?

Информираме и обучаваме младите хора на здравна култураСъдействаме пряко (застъпваме се) за правата на младите пациентиИнформираме младите хора за техните права в здравеопазванетоПодкрепяме младите хора в неравностойно положение, за да станат част от обществото и да участват наравно при определянето на решенията за техния живот

Нашите ценности 

Отговорност към самите нас и младите пациенти;
Активност – индивидуалност, действеност;
Креативност – идеи за развитие;
Емпатия – съпричастност, равенство, желание да помагаме;
Единност – системност, работа в екип ;
Честност – прозрачност, коректност, разбирателство;
Диалогичност – добра комуникация.

Translate »