Ние сме млади граждани и активни млади хора, отговорни пред своето бъдеще.

Нашата мисия

Млади хора за по-добро здравеопазване

Нашата визия

Всички млади хора имат шанс за развитие, без значение от здравословното им състояние.

Нашата цел

Информиране на младите хора за постигане на по-висока здравна култура и включването на младите хора във вземането на решения за здравето.

Коя е нашата кауза?

Ние информираме младите хора на здравна култура, популяризираме проблемите и трудностите им, и участваме ангажирано в търсенето на решения, които да правят живота на младите пациенти по-добър.

Какво правим?

 • Информираме и обучаваме младите хора на здравна култура
 • Съдействаме пряко (застъпваме се) за правата на младите пациенти
 • Информираме младите хора за техните права в здравеопазването
 • Подкрепяме младите хора в неравностойно положение, за да станат част от обществото и да участват наравно при определянето на решенията за техния живот

Нашите ценности 

 • Отговорност  към самите нас и младите пациенти;
 • Активност – индивидуалност,  действеност;
 • Креативност – идеи за развитие;
 • Емпатия – съпричастност, равенство, желание да помагаме;
 • Единност – системност, работа в екип ;
 • Честност – прозрачност, коректност, разбирателство;
 • Диалогичност – добра комуникация;

Translate »